Ejendomsvedligeholdelse

Ejendommen er andelsboligforeningens største aktiv. Ejendommens værdi - på længere sigt - afhænger af, hvordan andelsboligforeningen driver og vedligeholder den.

Der vil løbende være behov for at gennemføre større eller mindre vedligeholdelsesprojekter og udskiftninger på ejendommen. Hertil kommer, at andelsboligforeningen kan have ønske om at udføre forbedringer såsom at etablere altaner, efterisolere eller gennemføre andre tiltag for at reducere energiforbruget.

  • Vedligeholdelsesplan

    For bedst muligt at kunne styre økonomien anbefaler DEAS, at andelsboligforeningen får lavet en vedligeholdelsesplan. På den måde får foreningen et detaljeret billede af ejendommens stand og en plan for vedligeholdelsen af ejendommen over en 5- eller 10-årig periode.

    DEAS anbefaler, at bestyrelsen altid benytter en byggeadministrator og en byggeteknisk rådgiver. Læs mere om byggesager eller bestil et tilbud.

    Kontakt projektchef Per Rønn Andreasen (øst for Storebælt) og afdelingsleder Lars Lindegaard Olsen (vest for Storebælt).

Kontakt

Thomas Mortensen

Afdelingschef
Teknik, Projekter
Ring mig op

Kvalitet i projektet

Vedligeholdelsesprojekter, ombygningssager, udviklingsprojekter, saneringsprojekter.

Byggesager

Send os besked og opgaver døgnet rundt med DEAS 24syv.

Hent app