Om persondataforordningen

I de situationer, hvor foreningerne selv håndterer personoplysninger, skal man sikre, at persondatareglerne opfyldes. Vi anbefaler bestyrelserne at tænke over, hvornår og på hvilken måde der behandles og opbevares personoplysninger i foreningen. Det gælder især, når der er tale om følsomme personoplysninger.

Kort om de nye regler

 • Det primære formål med persondatareglerne er at beskytte EU-borgeres personlige oplysninger mod misbrug og at skabe ens regler på tværs af landene.
 • Forordningen vil gælde i Danmark, dvs. at det fremadrettet ikke alene er national lovgivning, men en ens EU-lovgivning, der sætter rammerne for, hvordan persondata skal beskyttes.
 • Kravene til behandling af persondata bliver markant strammere, og der indføres bøderammer i en hel anden størrelsesorden, end man hidtil har oplevet i Danmark.

Vigtige begreber i Persondataforordningen

 • Dataansvarlig
  Den Dataansvarlige afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger.  
 • Databehandler
  Databehandleren behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige og efter instruks fra denne.

Der findes forskellige kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger
Det er personoplysninger, der ikke falder i de særlige kategorier. Det er enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person, også selv om dette forudsætter kendskab til andre oplysninger om personen. Fx et navn, bopæl, alder, køn, øjenfarve, civilstand, løn, gæld, telefonnummer eller et registreringsnummer. Også oplysninger i form af fx et billede, videooptagelser eller et fingeraftryk er personoplysninger.

Følsomme personoplysninger
En særlig kategori af personoplysninger, der er forbundet med en højere risiko for den enkelte, herunder, race og helbredsoplysninger. For denne kategori gælder der særlige skærpede beskyttelseskrav. Det er oplysninger om:

 • Race eller etnisk oprindelse
 • Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
 • Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
 • Genetiske eller biometriske data, hvis behandling sker med identifikation som formål
 • Helbredsoplysninger
 • Seksuelle forhold eller seksuel orientering

Personoplysninger om strafbare forhold
En anden kategori, med et særligt beskyttelsesgrad er oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser.

CPR-numre
Efter den danske særlovgivning (Persondataloven) gælder der skærpede krav for beskyttelse af oplysninger om CPR-nummer, selvom de efter EU-Forordningens kategorier falder under de ’almindelige’ personoplysninger.  

Spørgsmål?

Skriv til persondata@deas.dk, eller find mere information hos Datatilsynet: www.datatilsynet.dk 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål om persondataforordningen,
så skriv til os.

persondata@deas.dk

Facebook

Gør bestyrelsesarbejdet lettere: få nyheder og tips
til bestyrelsesarbejdet.

Følg os

Nyhedsbrev

Få tips og gode råd, nyt fra branchen, information om lovændringer m.m., når du er bestyrelsesmedlem.

Tilmeld dig