Vi sikrer trygge rammer for kunder og beboere. Læs, hvordan vi medvirker til at mindske risikoen for Corona-smitte.

Døde fordelingstal

Hvis en ejer i ejerforeningen ejer mere end én lejlighed, skal I være opmærksomme på såkaldt døde fordelingstal ved afstemninger med fordelingstal.

Ejeren har nemlig ikke stemmeret for de lejligheder, som er genudlejet efter 1979 jf. ejerlejlighedslovens § 2, stk. 4.

Bestemmelsen gælder:

 • alle, der ejer mere end 1 ejerlejlighed i samme ejerforening
 • restejere samt eventuelle senere købere af restejendommen.
 • Eksempel på afstemning med fordelingstal

  Efter antal
  Ved afstemning efter antal lejligheder bevares stemmeretten for de genudlejede lejligheder, dvs. det samlede antal udgør 198 i ovenstående eksempel.

  Vedtægterne bestemmer typen af afstemning
  Vedtægterne regulerer, om der skal ske afstemning efter fordelingstal, antal (en lejlighed en stemme) eller en kombination af begge.

  Afstemning efter fordelingstal benyttes typisk på foreningens generalforsamling, f.eks. ved ændring af vedtægter, beslutning om større vedligeholdelsesarbejder, valg af bestyrelse og godkendelse af regnskab og budget.  

Skal du være dirigent på generalforsamlingen?

Med opgaven følger en række pligter, som du bør sætte dig godt ind i.

Åbn vejledning

Finansering

Download vores vejledning i oprettelse af fælleslån.

Læs mere her

Beslutninger

Download vores vejledning i at træffe beslutninger i en ejerforening.

Læs mere her