Drift og vedligehold

Drift og vedligeholdelse handler om at bevare værdierne i en ejendom. Vi tilbyder at tilrettelægge og styre alle aspekter inden for ejendommens drift og vedligehold, opstille og følge op på ejendommens budget og økonomi samt rådgive i forhold til udvikling, køb, salg og overdragelse af ejendomme.

Når vi tilrettelægger den løbende drift af ejendomme i vores administration, fokuserer vi på de langsigtede omkostninger, det vil sige driften, vedligeholdelsen og udviklingspotentialet.

Vores ydelser omfatter

  • Styring og håndtering af den løbende drift
  • Arbejdsgiveransvar, ledelse og vejledning af driftspersonalet, der er ansat på ejendommene
  • Optimering af driftsomkostningerne
  • Overholdelse af gældende lovgivning og tilpasning til nye lovkrav
  • Overblik over ejendommens drifts- og vedligeholdelsesøkonomi
  • Kort- og langsigtede budgetter

 

Bæredygtig ejendomsadministration

 

Kontakt

Morten Clausen

Afdelingsdirektør
Facility Services
Bliv kontaktet

full service property house

Se, hvad vi kan tilbyde 
din ejendom

Se filmen

Send os besked og opgaver døgnet rundt med DEAS 24syv.

Hent app