Drift og vedligehold

Drift og vedligeholdelse handler om at bevare værdierne i en ejendom. Vi tilbyder at tilrettelægge og styre alle aspekter inden for ejendommens drift og vedligehold, opstille og følge op på ejendommens budget og økonomi samt rådgive i forhold til udvikling, køb, salg og overdragelse af ejendomme.

Når vi tilrettelægger den løbende drift af ejendomme i vores administration, fokuserer vi på de langsigtede omkostninger, det vil sige driften, vedligeholdelsen og udviklingspotentialet.

Vores ydelser omfatter

  • Styring og håndtering af den løbende drift
  • Arbejdsgiveransvar, ledelse og vejledning af driftspersonalet, der er ansat på ejendommene
  • Optimering af driftsomkostningerne
  • Overholdelse af gældende lovgivning og tilpasning til nye lovkrav
  • Overblik over ejendommens drifts- og vedligeholdelsesøkonomi
  • Kort- og langsigtede budgetter

 

Bæredygtig ejendomsadministration

 

full service property house

Se, hvad vi kan tilbyde 
din ejendom

Se filmen

Send os besked og opgaver døgnet rundt med DEAS 24syv.

Hent app