DGNB-certificering af nye bygninger og bygninger i drift

Få ejendomsporteføljen fremtidssikret med en DGNB-certificering. DEAS hjælper vores kunder i mål og kan stå for hele processen.

Efterspørgslen er stor efter at få ejendomsporteføljerne certificeret i forhold til bæredygtighed. DEAS forventer at certificere over 100 ejendomme med DGNB-certificeringen for ejendomme i drift i 2022.

Især EU's kommende taksonomi med nye dokumentationskrav for bæredygtige investeringer har skærpet interessen for at kunne dokumentere bæredygtighed.

En DGNB-certificeringen er med til at dokumentere en række bæredygtighedskrav, og det er også kriterier, som virksomheder og borgere kigger på, når de kigger efter lejemål

Auditorer håndterer processen

En DGNB-certificering kræver grundig indsamling af dokumentation, og DEAS har en række DGNB-auditorer, der tager ansvaret for hele processen.  

Til at håndtere den nødvendige dataindsamling og dokumentation har vi samlet vores kompetencer i et selvstændigt certificeringsteam. 

Teamet trækker på den store viden, som deres kolleger i DEAS har, fordi de håndterer den daglige administration og drift af ejendommene. DEAS’ ISO-certificering med mange fastlagte procedurer bidrager desuden yderligere til et effektivt dokumentationsarbejde.

Certificering af bygninger i drift

DGNB-certificeringen af Bygninger i drift bygger på ni kriterier inden for miljø, økonomi og sociale aspekter og kan potentielt føre til et gennembrud for bæredygtighed i eksisterende ejendomme.

Med en DGNB BIU lægger du grundlaget for bæredygtighed, som vi kan arbejde videre med og bruge til at løfte ejendommen på mange grønne parametre - ikke mindst den sociale bæredygtighed samt biodiversitet,

siger Helle Hangaard, Teamchef for Certificeringer og grønne løsninger i DEAS. 

Ordningen rummer et stort potentiale for at øge bæredygtigheden i ejendomme markant – både nu og på sigt - med handlingsplaner, der rækker op til 10 år ud i fremtiden, og som skal gennemføres for, at ejendommen kan blive re-certificeret, som skal foretages minimum hvert tredje år.

Vi udfører en opfølgning hvert år, så vi sikrer, at ejendommen driftes bæredygtigt, og at det kan dokumenteres,

siger Helle. 

DEAS’ rådgivning har fokus på guidelines samt brugertilfredshed, så bygningen driftes så miljøvenligt som muligt. 

Bygningen tildeles en DGNB bronze, sølv-, guld- eller platincertificering.

Læs mere om DGNB-certificeringen af Bygninger i drift

Certificering af nye bygninger og omfattende renoveringer

For at opnå en DGNB-certificering skal et byggeri eller omfattende renovering evalueres ud fra en række kriterier inden for de fem hovedområder i DGNB; miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet og proceskvalitet.

DEAS tilbyder at udføre certificeringsarbejdet, der bl.a. omfatter indsamling af dokumentation for ejendommen inden for en lang række områder, herunder miljøpåvirkning, økonomi, klimaskærmens stand, ejendommens indeklima og fleksibilitet.

Byggeriet tildeles en DGNB sølv-, guld- eller platincertificering. Læs mere om DGNB-certificering af nye bygninger og omfattende renoveringer

Skal vi hjælpe dig med at dokumentere ejendommens bæredygtighed?

Vil du høre mere om certificeringsmulighederne for din ejendom eller portefølje? Så ræk ud til teamchef Helle Hangaard på helh@deas.dk eller vores energichef Hans Andersen på haan@deas.dk.

 

Kontakt

Hans Andersen

Senior Director
Sustainability
Bliv kontaktet