Certificering af ejendommens digitale infrastruktur

Lad DEAS understøtte ejendommens digitale udvikling med en WiredScore-certificering

For moderne virksomheder er kontorets digitale forhold og smart-teknologi helt afgørende og forretningskritiske. DEAS Group kan som de første i Danmark tilbyde certificering af kontorejendommes digitale infrastruktur, en såkaldt WiredScore-certificering. 

Vi ønsker at understøtte vores investorer i en digital udvikling af deres ejendomme. Denne type certificering er helt naturligt i familie med øvrige certificeringer inden for bæredygtighed,

siger Hans Andersen, Head of Sustainability i DEAS.

Certificering sikrer, at ejendommen er på forkant med det teknologiske design

Wiredscore er et førende, globalt certificeringssystem, der vurderer en ejendoms digitale infrastruktur og smart-teknologi. 

Ejendomme opnår en Wiredscore-certificering gennem en certificeringsproces, som udføres af en akkrediteret auditor, officielt betegnet som en ’Accredited Professional’ (AP).

Om WiredScore-certificeringer

  • I certificeringsprocessen bliver ejendommen vurderet på sin digitale infrastruktur, og hvordan den kan forbedres.
  • Der måles på en lang række parametre, bl.a. forsyningssikkerhed i forhold til strøm, installationer, tilgængelige føringsveje, plads til tech-udstyr, lokal mobildækning og adgang til offentligt Wi-Fi i fællesområder.
  • Certificeringsprocessen resulterer i en WiredScore på 0-100, og ejendomme kan tildeles et af fire certificeringsniveauer: certificeret, sølv, guld eller platin.
  • I udlandet ser man en klar tendens til brugen af certificeringen, hvor flere store aktører benytter systemet i deres ejendomsporteføljer.

Danmarks eneste auditor kan certificere nybyggede og eksisterende ejendomme

DEAS’ energiingeniør Mathias Kæmmer er Danmarks første Accredited Professional og kan certificere både nybyggede og eksisterende kontorbygninger (dvs. Office Development og Office Occupied).

Vi kan dermed håndtere certificeringer og rådgive vores investorer om udviklingen af kommende projekter og opgradering af eksisterende ejendomme, så den digitale infrastruktur fremtidssikres, og brugernes stigende krav kan imødekommes.

Teknologiske forandringer sker hurtigt, og med en certificering får vores investorer mulighed for at være på forkant med det teknologiske design i ejendomme,

siger Nadim Stub, Group Vice President, Ventures & Partnerships, DEAS.

Et stærkt værktøj inden for ESG 

En WiredScore-certificering kan tjene som et redskab i investorers ESG-strategi på en række områder.

  • Certificeringen mindsker bl.a. det klimamæssige aftryk ved at fremtidssikre ejendommen, så man undgår unødige ombygninger.
  • Samtidig sikrer man et godt arbejdsmiljø og en høj produktivitet, når medarbejderne har et effektivt, digitalt setup.
  • Og med en certificering kan man rapportere objektivt og konsistent om ejendommens digitale sammenhængskraft.

Læs mere: Nyt partnerskab skal højne den digitale infrastruktur til glæde for kontorlejere 

Skal vi hjælpe dig med at dokumentere ejendommens digitale infrastruktur? 

Vil du høre mere om mulighederne for din ejendom eller portefølje? Så ræk ud til vores energichef Hans Andersen på haan@deas.dk.

Kontakt

Hans Andersen

Senior Director
Sustainability
Bliv kontaktet