Byggeprojekter

At give DEAS mandatet til at gennemføre byggeprojekter med det formål at optimere værdien er den ultimative tillidssag.

Vi skal gøre os fortjent til at kunne give dig den tryghed. Vores kort er erfaringer og processer, der tilsammen sikrer, at du kommer i mål, som du har forventet.

Se vores casebibliotek eller spørg efter en reference – så får du vished for sagen og et nemt overblik over vores erfaringsgrundlag.

 • Vedligeholdelsesprojekter – fx facadeistandsættelse, vinduesudskiftning og tagrenovering samt renovering af ejendommens tekniske installationer.
 • Ombygningssager og udviklingsprojekter – fx udvikling af tagboliger på eksisterende tørrelofter, etablering af altaner og lukninger af samme samt udvikling af P-anlæg i eksisterende gårdhavemiljø.
 • Saneringsprojekter – fx bygningsbrand, skimmelsvamp eller PCB, hvor DEAS har et tæt samarbejde med andre specialister til kortlægning af omfang og sundhedsrisici mv.

Alle projekter foregår i et tæt samarbejde mellem dig som kunde og eventuelle beboere/brugere, hvor også byggebudgettet opstilles.

Kvalitet i hele forløbet

DEAS sikrer en kvalificeret og professionel projektering og indhenter de nødvendige godkendelser og tilladelser fra respektive myndigheder. Projekteringsforløbet afsluttes typisk med kontraktindgåelse på baggrund af en veludført udbuds-/licitationsrunde.

DEAS styrer byggeriets gang med hensyn til kvalitet, tidsplan og økonomi og sørger for, at en eventuel genhusning af beboere sker til alles tilfredshed.

DEAS fører løbende tilsyn med byggesagen frem til en veludført afleveringsforretning med aflæggelse af byggeregnskab.


 • Modernisering af lejligheder

  DEAS har indgående erfaring med modernisering af lejemål i boligejendomme, så boligen opgraderes til nutidig standard. DEAS sikrer, at investeringen og processen er til både lejers og ejers tilfredshed, og bistår også gerne den enkelte lejer med lejlighedsmodernisering.

  Den rette kvalitet til den rette tid

  DEAS' banebrydende moderniseringskoncept og udbudsmateriale sikrer, at fornyelsen af lejlighederne sker hurtigt og effektivt. DEAS sikrer, at lejligheden, når den er færdiggjort, er tidssvarende og er helt eller delvist nyistandsat med moderne installationer, køkken, bad mv.

  Grøn lejlighedsmodernisering

  Vi tilbyder vores kunder en standard for bæredygtige lejlighedsmoderniseringer. Den tager højde for ressourceforbrug, klima og miljø, og vi forpligter os til, at vi og vores leverandører opfylder en række krav, bl.a. til brugen af materialer, håndtering af affald og energioptimerende tiltag.
  Kontakt os og hør mere om de konkrete krav.

 • Indretning af erhvervslejemål

  DEAS har sammensat et team, der har særligt fokus på indretning af erhvervslejemål. Teamet har et indgående kendskab til de kritiske faktorer, når et erhvervslejemål skal ombygges eller indrettes til en ny lejer – fx overholdelse af myndighedskrav, tidsplan og økonomi.

  Med udgangspunkt i DEAS' kunders forretnings- og investeringsfilosofi tænker DEAS i kreative og fleksible løsninger, så indretningsprojektet kan gennemføres til konkurrencedygtige priser med en kort udførelsesperiode.

  Se, hvordan DEAS arbejder med erhvervsindretninger - fra skitse til færdigt projekt.
  I denne film følges ombygningen og indretningen af et nyt erhvervslejemål på Borgmester Christiansens Gade 50, der ejes af Sampension.

 • Tilstandsrapporter

  En byggeteknisk gennemgang giver et overordnet billede af ejendommen og de vigtigste byggetekniske indsatsområder med en tilhørende økonomisk vurdering.

  Tilstandsrapporter henvender sig typisk til kunder, der ikke får udført 10-års budgetter over ejendommens drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. 

  Et godt styringsværktøj

  Når DEAS udarbejder tilstandsrapporter, tager DEAS afsæt i den byggetekniske gennemgang. DEAS gennemgår systematisk alle bygningsdele fra kælder til tag, beskriver ombygninger, bygningsdelens aktuelle tilstand samt eventuelle forbedringsforslag.

  En tilstandsrapport er et godt styringsværktøj, når der skal lægges et budget, der sikrer en god drift og vedligeholdelse af ejendommen. Rapporten indeholder også anbefalinger til forbedringer, som med fordel kan gennemføres inden for 10-års perioden.

 • Teknisk due diligence

  Ved køb eller salg af en ejendom tilbyder DEAS at foretage en gennemgang af ejendommen for at vurdere dens tilstand i forhold til forretningsmæssig værdi, muligheder og risici.

  Vi trækker på vores store erfaring med at vurdere ejendomme og deres driftsafkast, både som kort- og langsigtede investeringer.

  Fremtidsoverblik

  DEAS udarbejder en rapport, hvor tilstanden vurderes i forhold til en almindelig vel vedligeholdt ejendom med samme alder og anvendelse. Hertil udarbejdes et budgetoverslag over eventuelle genopretningsarbejder og fremtidig vedligeholdelse.

  DEAS vurderer også ejendommens muligheder for udvikling og fremtidig anvendelse. DEAS undersøger de lovgivningsmæssige forhold, herunder lokalplaner og særligt regulerende forhold, som kan have indflydelse på den fremtidige udvikling.

  Miljø- og klimavurdering

  Ønsker du, at rapporten også omfatter en miljø- og klimavurdering af ejendommen, udfører DEAS den gerne. Vurderingen foretages bl.a. i forhold til CO2-udledning.

 • Vedligeholdelsesplaner

  For ejer- og andelsboligforeninger tilbyder DEAS at udarbejde vedligeholdelsesplaner.

  En vedligeholdelsesplan er et effektivt styringsværktøj, der giver overblik over en ejendoms fremtidige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

  DEAS udarbejder plan og budget baseret på budgetoverslag for de nødvendige arbejder, fx hvornår taget forventes at skulle renoveres, og hvad det vil koste.

  Vedligeholdelsesplanen udføres i samarbejde med bestyrelsen og dækker typisk en årrække på 5 eller 10 år. Målet er, at ejendommen altid skal fremstå vel vedligeholdt, medmindre andet er aftalt.

  Udgifter udjævnes

  Vedligeholdelsesplanen giver mulighed for at udjævne udgifterne over en årrække, slå flere vedligeholdelsesopgaver sammen og dermed indhente samlede tilbud på flere arbejder med mulighed for synergi.

  Køb og salg

  For den enkelte ejer- og andelsbolig er en professionelt udarbejdet vedligeholdelsesplan også et godt værktøj i en salgssituation. Den viser køber, hvilke arbejder og renoveringer, der er planlagt i fremtiden.

Kontakt

Per Thomassen

Senior Director
Technical Building Consultancy
Bliv kontaktet

Ansvarlig forvaltning

Vi ønsker at drive en mere miljøvenlig forretning med positiv indvirkning på samfund, mennesker og miljø.

Se vores fokusområder

Cases

Se vores cases om bygherrerådgivning, nybyggeri, ombygning og byggestyring.

Se cases

Ombygning og indretning

Se hvordan DEAS bringer erhvervslejemål fra skitse til færdigt projekt.

Se filmen