Biodiversitet

Vores screeningsmetode dokumenterer resultaterne, når udearealer og drift omlægges med fokus på biodiversitet omkring ejendomme.

Der bliver mindre og mindre plads til naturen og den biologiske mangfoldighed i Danmark. Og her kan de mange udearealer omkring ejendomme være med til at gøre en forskel. 

I DEAS har vi udformet vores helt eget biodiversitets-index, der måler effekten af projekter, der skal fremme biodiversiteten. Det gør resultaterne håndgribelige, når der investeres i at omlægge og drifte arealer omkring ejendommene med et øget hensyn til plante- og dyreliv.

Indexet sætter tal på biodiversiteten

Med indexet registreres bl.a. udearealets naturtyper og plantearter, samt tilstand, kvalitet og værdi. På baggrund af målinger giver udearealet en konkret score, og derved kan vi dokumentere forbedringer, også over tid.

Målepunkterne er håndgribelige og vurderer kvaliteten af de grønne arealer før og efter en indsats, og viser tydeligt, hvordan en investering omkring en ejendom har gjort en konkret forskel.

Der er mange måder at arbejde bevidst med planter på og derved skabe merværdi på flere parametre. Vi har mulighed for at skabe nogle udearealer både ved boliger og erhvervsejendomme, som både er med til at øge biodiversiteten og højne oplevelsesværdien og den sociale bæredygtighed. Mange af beboerne ønsker fx mere fællesskab omkring dyrkningshaver og andre grønne elementer,

siger Helle Hangaard, Senior Manager, Sustainability - Certification & Outdoor

Driften gør en stor forskel

Hvert eller hvert andet år efter en grøn omlægning, registrerer vores team, hvordan udearealernes plante- og insektliv har udviklet sig. Og her er driften afgørende.

Når vi laver et projekt, har vi fokus på at udarbejde detaljerede driftsplaner for ejendommen, som understøtter de ambitioner og tiltag, der er planlagt. Driftsmedarbejderne på ejendommen får en samtidig en grundig indføring i, hvordan de passer udearealerne, så de kan udvikle sig i den ønskede retning.

Specialiseret team for biodiversitet

DEAS har et særligt ansvar, da de tilhørende udearealer ved de mange bolig- og erhvervsejendomme, som vi forvalter, giver mulighed for at gøre en afgørende forskel for biodiversiteten. Som en del af vores afdeling for Sustainability arbejder vores dedikerede team, med landskabsarkitekt Helle Hangaard i spidsen, for at øge biodiversitet og bedre rammer for fællesskaber i ejendomme og udearealerne omkring.

Teamet rådgiver i bl.a. landskabsprojekter, forbedring af mangfoldighed inden for dyre- og plantearter, klimatilpasning og infrastruktur, så det samlede bæredygtige aftryk forbedres.

Det er teamet, med Helle Hangaard i spidsen, der har udviklet screeningsmetoden, der sætter konkrete og håndgribelige tal på biodiversiteten for den enkelte ejendom og område.

Specialister

Vores biodiversitets-index er udformet i afdelingen for Sustainability.

Mød teamet