Samarbejde med investorer

Som asset manager skaber vi værdi gennem investeringer. Vi tager udgangspunkt i en gennemprøvet proces, som tilpasses din enkelte ejendom eller portefølje. • Fase 1: Sourcing

  • Igennem opsøgende arbejde og eksisterende netværk identificeres relevante investeringsejendomme
  • Analyserer og verificerer businessplan for investering baseret på faktiske referencer og markedskendskab
  • Identificerer skjulte potentialer; byggeretter, ombygning, nyt plangrundlag mv.
  • Rådgiver om optimal transaktionsstruktur
  • Gennemfører og administrer fuld due diligence
  • Leverer og præsenterer samlet rapport med overblik over businessplan, kommerciel, teknisk og juridisk due diligence
  • Investering gennemføres givet tilfredsstillende due diligence og godkendelse fra investor og evt. investeringskomité.
 • Fase 2: Businessplan  

  • Businessplan udarbejdes med udgangspunkt i strategi i forbindelse med køb
  • Opsætning af KPI’er
  • Afhængig af behov og ønsker fra kunden fastsættes operationel strategi og setup, herunder; ansvarlig asset manager, rapporteringsbehov og evt. styring af development og udlejning
  • Actionplan og tidslinje for de første 100 dage
  • Plan for development og løbende rapportering
 • Fase 3: Eksekvering af businessplan

  • Optimering af ejendom
  • Udlejning af tomme arealer
  • Realisering af potentielle lejereserver
  • Risikomitigering i forhold til eksisterende lejer; uopsigelighed og overrentning
  • Development; ny plangrund, ombygning, tilbygning eller nybyggeri
 • Fase 4: Strategi for exit

  • Klargørelse til salg, herunder fuld og komplet struktur på ejendommens dokumenter
  • Supporterer valg af mægler
  • Supporterer spørgsmål fra potentiel køber i forbindelse med deres due diligence 
  • Endeligt salg af ejendom eller SPV

FUND, INVESTMENT & ASSET MANAGEMENT

Kontakt

Benny Buchardt Andersen

Direktør/CEO
DEAS Asset Management
Bliv kontaktet

Cases

Asset Management-
cases i DEAS.

Se mere