Investment management

Vores specialister dykker dybt i tallene og afdækker markedet og aktuelle investeringsmuligheder. Som kunde er du dermed sikret indblik og overblik.

I Investment Management tilgår vi altid vores opgaver ud fra et stærkt analytisk fundament. Dermed er vi med til at sikre, at alle beslutninger udføres med størst mulig sikkerhed for at opnå den optimale værdiskabelse. 

Bedst mulige afkast

Vi arbejder målrettet på at give vores kunder de bedst mulige risikojusterede afkast. Vi anvender finansteoretiske værktøjer og modeller til at analysere, hvordan porteføljer og investeringer i enkeltejendomme kan optimeres. På baggrund heraf kan vi både udarbejde en analytisk velbegrundet strategi og eksekvere den ved eksempelvis at sikre den rette aktivudvælgelse og gennemføre transaktioner.

Resultatskabende samarbejde

I nært samarbejde med afdelingerne Asset Management og Development bidrager vi med at udarbejde forretningsplaner for alle typer tiltag, såsom opførelse af nye ejendomme (greenfield) eller genudlejninger. Herved skabes størst mulig sikkerhed for, at nye tiltag og projekter skaber den størst mulige værdi for dig som kunde.

Fuld udnyttelse af potentiale

Vi lokaliserer og udnytter investeringspotentialer gennem:

  • Sourcing
  • Investeringsstrategisk rådgivning
  • Porteføljestrategi
  • Markedsanalyser
  • Eksekvering af transaktioner
  • Forhandling og due diligence
  • Udarbejdelse og/eller verificering af businessplan 
  • Værdiansættelser
  • Optimering af finansiering og strukturering af transaktioner

 

FUND, INVESTMENT & ASSET MANAGEMENT

Cases

Asset Management-
cases i DEAS.

Se mere