DEAS Asset Management

FUND MANAGEMENT ∙ INVESTMENT MANAGEMENT ∙ ASSET MANAGEMENT

Lad os føre din strategi ud i livet og sammen skabe stærke afkast med aktiv forvaltning.

Vi eksekverer på baggrund af det mandat, vi tildeles af kunden. Vi arbejder proaktivt på at optimere porteføljen. Vi kan både finde de gode investeringsmuligheder, yde stærk rådgivning og fører kundens ejendomsprojekter ud i livet med bl.a. development.

Stærke afkast kræver aktiv forvaltning

Med DEAS-koncernen i ryggen kan DEAS Asset Management A/S imødekomme samtlige behov inden for asset management og eksekvere professionelt på tværs af værdikæden i ejendomsforvaltning.

  Ejendomsadministration sikrer stabil drift, administration og bl.a. kontakt med lejere
  Asset management sikrer maksimal værdiskabelse af ejendom/portefølje på baggrund af mandat fra investor

Vi er specialister, når det gælder udvikling af ejendomme og ejendomsporteføljer og har dokumenterede resultater. Vi forvalter mandater for danske og internationale institutionelle investorer, fonde og familieejede selskaber.

FAIF-godkendt samarbejdspartner

DEAS Asset Management A/S rummer DEAS-koncernens asset management-aktiviteter og er godkendt af Finanstilsynet som forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF). Vi kan således betjene kunder, der er omfattet af FAIF-lovgivningen.

Som tillæg har selskabet en udvidet FAIF-tilladelse, så vi ligeledes kan forvalte enkeltejendomme og porteføljer for investorer, som ikke er underlagt FAIF-lovgivningen, samt udføre investeringsrådgivning.

FUND, INVESTMENT & ASSET MANAGEMENT

Kontakt

Benny Buchardt Andersen

CEO
DEAS Asset Management
Bliv kontaktet

Cases

Asset Management-
cases i DEAS.

Se mere