Udsigten

Udsigten er ejet af PKA. Ejendommen er opført i 2012, beliggende på toppen af en skrænt, med udsigt over stort set hele Aarhus. Udsigten består af 74 lejeboliger fordelt på cirka 6.400 m2.

ejer
PKA

Situation

PKA købte ejendommen som et nøglefærdigt projekt og ønskede bygherrerådgivning samt rådgivning i forhold til de tekniske løsninger og en sikker idriftsætning. 

Problemstilling

PKA ønskede at sikre, at de valgte løsninger blev driftsoptimeret på alle måder. Desuden ønskede PKA, at DEAS førte teknisk tilsyn under byggeriet og i øvrigt deltog i mangelgennemgangen, således at lejerne kunne overtage fejlfri lejeboliger.

Løsning

Bygherrerådgivning Idriftsættelse Teknisk køberrådgivning

Med DEAS tilknyttet som teknisk køberrådgiver er alle tekniske ydelser blevet varetaget af DEAS. Det har stor værdi, da viden ofte går tabt ved overlevering fra ekstern bygherre-rådgiver til daglig drift. På den måde sikres, at kunden ikke eksempelvis kommer til at betale for udbedring af garantireparationer og i øvrigt, at evt. mangelafhjælpning hos lejeren sker hurtigt og præcist.

Typisk for sådan en sag varetager DEAS bygherrerådgivning frem til afsluttet femårs-gennemgang, og derved bliver der taget hånd om de mangler, der måtte vise sig løbende.

Resultat

PKA opnåede en helhedsorienteret rådgivning og sikker idriftsætning med effektive løsninger og med omkostningerne minimeret. Når DEAS varetager både rådgivning, idriftsætning og efterfølgende administration, opnår kunden en unik ydelse, hvor alle facetter tænkes sammen. 

Kontakt

Per Thomassen

Senior Director
Technical Building Consultancy
Bliv kontaktet

full service property house

Se, hvad vi kan tilbyde 
din ejendom

Se filmen