The Hill

The Hill i Hillerød er den første boligudlejningsejendom i Danmark med en Svanemærkning. Ejendommen er i alt 4.767 m2 og rummer 72 lejeboliger, som blev taget i brug i 2017. DEAS er ansvarlig for administration, drift og vedligehold samt Facility Services for The Hill, og havde desuden rollen som bygherrerådgiver ved opførelsen af ejendommen.

ejer
PKA

Situation

Opførelsen af en svanemærket ejendom er en del af PKA’s strategi om at øge bæredygtighed og miljøvenlige investeringer i hele pensionsselskabets portefølje. Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke, hvis formål er at mindske den samlede miljø- og klimabelastning fra produktion og forbrug.

For at blive svanemærket, skal byggeriet leve op til en række detaljerede miljøkrav til bl.a. energiforbrug, materialer og brug af kemikalier – både i opførelsen og i ejendommens videre levetid.

Problemstilling

PKA havde derfor brug for en samarbejdspartner, som kunne sørge for, at kravene til svanemærkningen blev opfyldt – fra opførelse til den videre drift og vedligeholdelse. De detaljerede krav stiller tilsvarende høje krav til den driftsleder og Facility Services-medarbejder der efterfølgende har ansvaret for ejendommen.

Løsning

Bygherrerådgivning Drift og vedligehold Facility Services

Bygherrerådgivning

I opførelsen har DEAS som bygherrerådgiver været særligt opmærksom på at vælge materialer og løsninger, der lever op til Miljømærkning Danmarks krav, der forholder sig til hele produktets livscyklus - fra råvare til bortskaffelse og recirkulering. Derfor har der været ført skarp kontrol med, at leverandørerne af byggematerialer også lever op til alle kravene.

Materialer og løsninger er bl.a. blevet valgt ud fra energiforbruget – fra produktion til forbrug - hvor energi fra vedvarende energikilder har været prioriteret højt. Derfor har man bl.a. etableret 100 m2 solceller på taget, som bidrager til elforsyningen af fællesinstallationer. 

Derudover har der været fokus på at sikre et godt indeklima gennem bl.a. ventilation, fugtsikring og afgasning af skadelig kemi. Byggematerialer og kemiske produkter anvendt i opførelsen har også skullet leve op til høje krav for at undgå miljø- og sundhedsskadende stoffer. 

Drift og vedligeholdelse

At bygningen er svanemærket stiller nye krav til ejendomsdriften. Efter opførelsen fik DEAS til opgave, i samarbejde med PKA og en auditør fra Dansk Standard, at fastsætte rammerne for et driftssetup for The Hill – uden i øvrigt at have erfaringer at trække på fra tidligere svanemærkede lejeboliger.

I driften bliver der udelukkende anvendt svanemærkede rengøringsmaterialer, og der benyttes eldrevne maskiner, frem for benzindrevne – fx snerydder og græsslåmaskine.

DEAS påtager sig ansvaret for at stille de nødvendige krav til egne medarbejdere, underleverandører og samarbejdspartnere – fx rengøringsfirmaer – og sikre, at der bliver anvendt svanemærkede produkter i den daglige drift. Driftslederen og viceværten fra Facility Services følger op, og sørger for at kravene bliver efterlevet.

Når en ny driftsleder eller Facility Services-medarbejder bliver tilknyttet The Hill, bliver DEAS-medarbejderen sendt på et kursus i svanemærkede produkter. Kurset afholdes af Miljømærkning Danmark.

Når nye lejere flytter ind

Når en ny lejer flytter ind i The Hill, får vedkommende en beboermappe, hvor man bl.a. kan finde en liste med svanemærkede produkter til den daglige vedligeholdelse af boligen. I mappen henvises også til en hjemmeside med flere informationer om miljøvenlige produkter.

Resultat

Med den vellykkede opførelse og fortsatte drift af landets første svanemærkede boligudlejningsejendom, har PKA nået ét af sine ambitiøse klimamål. Samtidig er pensionskassen bannerfører og med til at drive en positiv udvikling inden for bæredygtigt byggeri – et område i klima- og miljødebatten, der oplever stigende bevågenhed. 

PKA-medlemmerne kan være stolte af at gøre en forskel, samtidig med, at ejendommen skaber et fornuftigt afkast. 

Der er desuden en stigende efterspørgsel på miljø- og klimavenlige boliger. Med The Hill tilbydes flere boligsøgende en lejlighed, de kan flytte ind i med god samvittighed.  

The Hill er en ejendom i høj kvalitet, og de svanemærkede materialer anvendt i opførelsen er alle anerkendte kvalitetsprodukter, der også har vist sit værd i andre sammenhænge. Derfor har det været muligt både at opnå den ønskede hensyntagen til miljø og imødekomme kvalitetskrav.

Det er en del af PKA’s klimastrategi, at der skal opføres flere svanemærkede boliger som The Hill i fremtiden.

Energimærkningen for The Hill.

Kontakt

Per Thomassen

Senior Director
Technical Building Consultancy
Bliv kontaktet