THE CUBE

The CUBE ligger på Tuborg Havnevej 15 og er ejet af PKA. Ejendommen er opført i 2002 og rummer ca. 15.170 m2.

ejer
PKA

Situation

Ejendommen blev etableret som en domicilejendom i 2002 og taget i brug samme år. I 2012 var ejendommen ledig, hvorefter det blev besluttet, at ejendommen skulle ændres til et moderne flerbrugerhus.

Problemstilling

Der var flere udfordringer i forbindelse med, at ejendommen skulle ændres fra domicilejendom til flerbrugerhus. Det er vigtigt som det første at få klarlagt, hvordan ejendommen kan opdeles i forskellige størrelser lejemål. Der skal udarbejdes udlejningsmateriale til ejendomsmæglerne. Det er også afgørende at få afdækket behovet for fællesfaciliteter til at understøtte ejendommen.

Løsning

Byggeteknisk Rådgivning Ejendomsadministration Udlejning

Support på byggeriet: Det første DEAS leverede til kunden var et overblik over mulige udlejningsmuligheder med illustrationer af opdelinger af de forskellige niveauer i ejendommen. 

Efterfølgende blev der udarbejdet arealopmålinger og indretningsforslag, så kommende lejere kunne danne sig et overblik over deres muligheder, og hvordan de bedst kunne etablere sig. 

For at sikre kunden et opdateret overblik, leverer DEAS løbende forbrugsbudgetter på ejendommen (skatteregnskab, varmeregnskab, driftsregnskab og lejerudvalgsregnskab) for ejendommen. Budgetterne udarbejdes på baggrund af faktuelle udgifter, indhentede tilbud samt erfaringstal fra lignende ejendomme. 

Forbedring af lejekontakt:
DEAS skabte idéen om et lejerudvalg i ejendommen og leverede herefter vedtægterne. Tanken er, at repræsentanter fra virksomhederne mødes flere gange årligt for at drøfte driften for fællesarealerne. DEAS deltager på vegne af kunden. Kunden har til enhver tid adgang til lejekontrakterne, nyeste budgetter, lejerudvalgsvedtægter samt en opdateret arealopgørelse.

Fællesarealerne forbedres: DEAS sørgede for, at fællesarealerne blev tilpasset alle behov, der følger et flerbrugerhus, som f.eks.: 

  • Kantine 
  • Antal og størrelse af mødelokaler samt AV udstyr 
  • Møblering af fællesarealer

Resultat

Ejendommen blev effektivt omdannet fra domicilejendom til et moderne flerbrugerhus, som tager højde for lejernes individuelle behov. En indsats som har betydet, at ejendommen i dag er næsten fuldt udlejet til trods for, at der fortsat er en del andre ledige lejemål i området.

Kontakt

David Green

Fund Manager
Bliv kontaktet

Ombygning og indretning

Se hvordan DEAS bringer erhvervslejemål fra skitse til færdigt projekt.

Se filmen