Skovbakkeskolen

Odder Kommune bestilte opførelsen af en ny og tidssvarende Skovbakkeskole. Skolen blev opført gennem et OPS-samarbejde i perioden 2015-2017. Skovbakkeskolen rummer 9.236 m2 med plads til 650 elever og 100 vuggestue- og børnehavebørn. Lejer: Odder Kommune.

Situation

Den gamle Skovbakkeskole fra 1950erne kunne ikke længere følge med tidens krav til en moderne skole, og den stod derfor til nedrivning.

Odder Kommune havde et ønske om en nyopført og tidssvarende skole, der skulle huse 650 elever samt vuggestue og børnehave med plads til 100 børn.

Problemstilling

Odder Kommune har en bosætningspolitik og et ønske om at huse 25.000 borgere i 2025. Den nye skole skulle derfor være med til at gøre kommunen attraktiv for tilflyttere.

Det var i den forbindelse vigtigt for kommunen at skolen, med tilhørende vuggestue og børnehave, støttede tanken om Odder som værende en attraktiv by for børnefamilier. 

Odder Kommune valgte at den nye skole skulle opføres som et OPS-samarbejde, på den måde har kommunen sikret sig en effektiv og langsigtet løsning for projektet. 

Løsning

At skolen blev opført som et Offentligt Privat Samarbejde (OPS) betyder, at der i det nye skolebyggeri er tænkt totaløkonomiske løsninger ind gennem alle byggeriets faser fra projektering over opførelse til daglig drift af skolen. 

OPS-løsningen sikrer desuden Odder Kommune, at DEAS og MT Højgaard står for drift og vedligehold de næste 25 år. Det betyder, at bygningerne forbliver tidssvarende og at skolen bevarer sin høje kvalitet, mens driftsomkostningerne er kendte og stabile i hele perioden.  

Den konkrete løsning har taget udgangspunkt i ønsket om at skabe de rette rammer for projektorienteret undervisning. Børn og unge er med Odders nye skole sikret de bedste rammer i et projekt, der blev afleveret til tiden og til den aftalte pris. 

Administration af OPS-selskab Drift og vedligehold Innovativ helhedsløsning

Konsortiet

Skovbakkeskolen blev til i et samarbejde mellem Odder Kommune og konsortiet OPS Skovbakkeskolen, som DEAS og entreprenørselskabet MT Højgaard står bag. 

Resultat

Skovbakkeskolen med den nye daginstitution rummer 9.236 m2 med plads til 650 elever og 100 vuggestue- og børnehavebørn. Skolen repræsenterer en meget fremtidsorienteret bygning, hvor drift og vedligehold er planlagt til mindste detalje, og der er god mulighed for at skolen kan skaleres op, hvis behovet opstår. Samtidig understøtter indretningen forskellige læringsmiljøer.

Skovbakkeskolen er blevet DGI-certificeret som bevægelsesskole, og den blev ved samme lejlighed også certificeret som DGI Profilskole.

Kontakt

Lars Olaf Larsen

Senior Director
Public Private Partnership
Bliv kontaktet