Salg af lejligheder i portefølje

Optimering af ejendomme med henblik på videresalg.

Service
Asset Management

Situation

Kundens investeringsstrategi var at optimere en portefølje af ejerlejlighedsejendomme i Storkøbenhavn (1.081 lejlighedsenheder), med det formål at sælge såvel enkelte lejligheder til brugere som hele ejendomme, til lejere eller investorer med en forventet samlet exit i 2020. Målet for den interne rente var at overstige 20%. Bruttoværdi (GAV) af porteføljen: 2,2 mia. kr.  

Problemstilling

Udfordringen var at udarbejde en markedstilpasset og diversificeret forretningsplan i et positivt men stagnerende marked. For at opnå et godt resultat krævede det overvågning og finjustering af strategien – dels ejendom for ejendom og dels samlet.

Løsning

Forretninsplan Afkast Rapportering

DEAS nedsatte en arbejdsgruppe, der forberedte og udførte en handlingsplan for de første 100 dage. Hovedpunkterne i handlingsplanen var:

  • Strukturering af salgsprocessen
  • Opsætning af rapportering, der imødekom kundens behov
  • Opsætning af rapportering til opfølgning af handlingsplan
  • Identificering af optimerings- og udviklingsmuligheder

Resultat

Handlingsplanen var fuldt implementeret efter 3 måneder. Salg af enheder og ejendomme skete i den første fase i henhold til handlingsplanen. Forretningsplanen følges og de nødvendige finansielle mål nås. Rapporteringsstrukturen er på plads, så investeringen kræver et minimum af indsats fra investor.