Salg af lejligheder i portefølje

Optimering af ejendomme med henblik på videresalg.

Service
Asset Management

Situation

Kundens investeringsstrategi var at optimere en portefølje af ejerlejlighedsejendomme i Storkøbenhavn (1.081 lejlighedsenheder), med det formål at sælge såvel enkelte lejligheder til brugere som hele ejendomme, til lejere eller investorer med en forventet samlet exit i 2020. Målet for den interne rente var at overstige 20%. Bruttoværdi (GAV) af porteføljen: 2,2 mia. kr.  

Problemstilling

Udfordringen var at udarbejde en markedstilpasset og diversificeret forretningsplan i et positivt men stagnerende marked. For at opnå et godt resultat krævede det overvågning og finjustering af strategien – dels ejendom for ejendom og dels samlet.

Løsning

Forretninsplan Afkast Rapportering

DEAS nedsatte en arbejdsgruppe, der forberedte og udførte en handlingsplan for de første 100 dage. Hovedpunkterne i handlingsplanen var:

  • Strukturering af salgsprocessen
  • Opsætning af rapportering, der imødekom kundens behov
  • Opsætning af rapportering til opfølgning af handlingsplan
  • Identificering af optimerings- og udviklingsmuligheder

Resultat

Handlingsplanen var fuldt implementeret efter 3 måneder. Salg af enheder og ejendomme skete i den første fase i henhold til handlingsplanen. Forretningsplanen følges og de nødvendige finansielle mål nås. Rapporteringsstrukturen er på plads, så investeringen kræver et minimum af indsats fra investor.

Kontakt

Benny Buchardt Andersen

CEO
DEAS Asset Management
Bliv kontaktet