Retten i Svendborg

Nøglerne til den energivenlige og moderne bygning til Retten i Svendborg blev overdraget den 14. juni 2016. Den arkitektonisk smukke bygning rummer i alt 4.000 kvm i to etager og anvendes af den sydfynske retskreds. Lejer: Den danske stat v/Bygningsstyrelsen.

ejer

Situation

I forbindelse med Retskredsreformen i 2007 blev antallet af byretskredse reduceret. Det medførte et behov for nye og større lokaler til de enkelte byretter.

Retten i Svendborg var oprindeligt fordelt på flere adresser i byen, og der var behov for at samle alle dele af retten centralt i én retsbygning.

Retten i Svendborg er den sidste byret, der efter Retskredsreformen blev samlet i én bygning. Byretterne i Holbæk, Herning, Holstebro, Kolding og Roskilde samt Vestre Landsret i Viborg er tidligere opført i OPP-regi.

Problemstilling

Planlægning og opførelse af en retsbygning er en kompleks byggeproces. Der var fra Rettens side helt specifikke krav til de enkelte lokalers placering i forhold til hinanden.

Samtidig blev der lagt stor vægt på, at der var en klar adskillelse mellem den ydre (offentlige) zone og den indre (private) zone i bygningen.

Løsning

Bygherrerådgivning Drift og vedligeholdelse

I tilbudsprocessen har der været en løbende dialog mellem rådgiverne, entreprenøren og DEAS for at optimere projektet ud fra bestillers ønsker. I den efterfølgende udførelsesfase er denne dialog fortsat mellem Bygningsstyrelsen og Domstolsstyrelsen. DEAS har i denne fase haft en styrende og koordinerende funktion.

Det har været vigtigt i udførelsesfasen at have fokus på kvaliteten af både løsninger og udførelse, således at den løbende drift blev så optimal som muligt.

Konsortiet

Retten i Svendborg er opført i et offentlig-privat partnerskab (OPP) af et konsortium bestående af CASA, DEAS samt investorerne PensionDanmark, PKA og Sampension.

casa Sampension PKA

Resultat

Retten i Svendborg er en moderne og funktionel bygning, der tager sig godt ud, højt beliggende i Svendborg med udsigt over Svendborgsund.

Mens der i stueplan er syv retssale, byder førstesalen på mødelokaler og kontorfaciliteter til de ca. 40 medarbejdere.

Retsbygningen er energivenlig og har et godt indeklima. Via CO2-følere måles luftkvaliteten i lokalerne, og ventilationen startes op, når der er brug for at udskifte luften og køle rummet.

Bygningen har givet bedre forhold for brugerne, herunder for lægdommere, advokater, pressen, politi og anklagemyndighed. Bl.a. er sikkerheden højnet samtidig med at tilgængeligheden til retsbygningen er bevaret.

DEAS er ansvarlig for udførelsen af drift og vedligehold for i alt cirka 125 mio. kr. i de første 20 år i retsbygningens levetid. Bygningsstyrelsen har lejet sig ind i bygningen i samme periode. Herefter kan Styrelsen købe ejendommen af OPP-selskabet.

Fakta om projektet

  • Projektsum: ca. 175 mio. kr.
  • Arkitekt: KPF Arkitekter
  • Rådgivende ingeniør: COWI
  • Projektet vandt i 2017 Svendborg Kommunes Arkitekturpris

Kontakt

Lars Olaf Larsen

Senior Director
Public Private Partnership
Bliv kontaktet

Vinder af Svendborg Kommunes Arkitekturpris

En unik kombination af højtidelighed og imødekommenhed

Læs mere