Regionshospitalet Randers, p-hus

P-hus med mere end 550 p-pladser ved Regionshospitalet Randers. P-huset har et samlet areal på 14.600 m2 og er beklædt med strækmetal, der resulterer i en delvist gennemsigtig facade samt et lyst og åbent udtryk. Lejer: Region Midtjylland.

Situation

Regionshospitalet Randers havde behov for at sikre patienter, pårørende samt hospitalets ca. 1.700 medarbejdere bedre parkeringsmuligheder. 

Problemstilling

Det havde i adskillige år været svært at finde en ledig p-plads ved hospitalet. Derudover havde regionen planer om at udbygge hospitalet med en ny akutmodtagelse, men manglede disponibelt areal på hospitalets ejendom. Derfor blev det besluttet i 2011 at bygge et nyt p-hus, så man kunne inddrage eksisterende p-pladser i udbygningen, og samtidig imødekomme manglen på p-pladser. Region Midtjylland udbød projektet som OPP, og valgte et konsortium bestående af DEAS, MT Højgaard, Dnb NOR, PKA og Sampension til at stå for det nye p-hus.

Løsning

Administration af OPP-selskab Bygherrerådgivning Drift & vedligehold

DEAS har sammen med sine samarbejdspartnere haft fokus på langsigtede løsninger, og på at have en god totaløkonomi over en lang årrække. Parkeringshuset er udført i gode vedligeholdelsesvenlige materialer hvor der specielt har været fokus på det specielle forhold, der gælder, når der er tale om et delvist åbent hus med en stor belastning fra køretøjer.

DEAS har bidraget i hele projekterings- og byggeprocessen, og har særligt trukket på bred og detaljeret erfaring med drift og vedligehold af ejendomme.

DEAS har ansvaret for drift og vedligeholdelse af p-huset de næste 30 år, samt administration af OPP-selskabet.

Konsortium

P-huset ved Regionshospitalet Randers er opført i et offentlig-privat partnerskab (OPP) for Region Midtjylland af et konsortium bestående af DEAS, MT Højgaard og Dnb NOR samt PKA og Sampension. Konsortiet står for finansiering, opførelse, drift og vedligehold. Samme team står bag Hobro Tinglysningsret, Ørstedsskolen i Rudkøbing og Vildbjerg Skole

OPP-partner MT Højgaard DNB OPP-partner Sampension PKA

Resultat

P-huset åbnede i maj 2012 efter et års byggeaktivitet.

Som resultat af konsortiets grundige arbejde og fokus på kvalitet, stabilitet og en god totaløkonomi, er p-huset en god investering for alle involverede parter. 

DEAS’ kompetencer inden for særligt drift og vedligehold har resulteret i optimale løsninger både i henhold til brug og økonomi, og har dermed opnået den mest effektive kombination af kvalitet og omkostninger på materialer og løsninger.

Med det nye p-hus er hospitalets ansatte, patienter og pårørende sikret p-pladser, og det frigjorte areal fra den forhenværende parkeringsplads har muliggjort udvidelsen med hospitalets nye akutmodtagelse.

Fakta om projektet

  • Anlægssum: ca. 60 mio. kr.
  • Bestiller: Region Midtjylland
  • Arkitekt: Aarhus Arkitekterne
  • Byggeperiode: 2011-2012

Foto: MT Højgaard

Kontakt

Lars Olaf Larsen

Senior Director
Public Private Partnership
Bliv kontaktet

OPP-projekter i DEAS

Alle projekter, vi har deltaget i, er afleveret til aftalt pris og tid – eller før.

Læs mere