Det Gule Palæ

Ejerforeningen Poul Paghs Gade 6B-E, der kalder sig Det Gule Palæ, ligger i en ombygget industriejendom kun 400 meter fra vandet og tæt på Aalborg Centrum. Foreningen består af 32 boliger fordelt på fire opgange.

Situation

Ejerforeningen havde i en årrække selv stået for administrationen af foreningen. Da beboeren, der havde stået for administrationen, flyttede fra foreningen, var der ingen naturlig afløser. Derfor besluttede generalforsamlingen, at de ville have en professionel løsning.

Problemstilling

Foreningens bestyrelse afsøgte mulighederne for en administrator, der passede til foreningens behov og ønsker. Da ingen af ejerne i foreningen havde de nødvendige ressourcer og ønsker om at administrere foreningen, skulle det være en leverandør, der kunne varetage alle discipliner inden for ejendomsadministration.

Løsning

Ejendomsadministration Bogføring AFtalegennemgang

En aftale blev indgået i august 2016, og efter blot et enkelt opstartsmøde sørgede DEAS for den praktiske håndtering af overdragelsen: dokumenter blev indhentet, beboerne blev informeret, bogføringen blev ført over på DEAS’ systemer, og årsregnskabet blev udarbejdet.

Som en del af opstarten gennemgik DEAS ejerforeningens aftaler og administrationssetup.

Resultat

Ejerforeningen Det Gule Palæ oplevede en let og gnidningsløs overgang fra at være selvadministrerende til en professionel administration.

Ved gennemgangen af foreningens aftaler opdagede DEAS, at foreningen kunne spare 10.000 kr. årligt på bygningsforsikringen.

Ud over den kontante besparelse, er der blevet mere tid til de værdiskabende opgaver. 

Det har frigjort tid i bestyrelsen, så vi kan fokusere på at gøre foreningen og ejendommen til et endnu bedre sted at bo. Kort sagt har vi fået mere tid til de opgaver, der giver værdi,

siger Kristian E. Lundgreen, der har været formand for foreningen i 2½ år.

Kontakt

Winnie Worsøe-Petersen

Account Manager
Foreninger
Bliv kontaktet

SPECIALIST I FORENINGER

Se, hvordan vi kan hjælpe jeres forening.

Se filmen