Optimering af afkast på ejendomsportefølje

PenSams samlede ejendomsportefølje i Danmark repræsenterer 7-8 mia. kr., hvoraf ca. 70% består af boligejendomme og 30% erhvervsejendomme. Pensionsselskabet er en del af PenSam Gruppen, som omfatter arbejdsmarkedspensioner samt bank- og forsikringsvirksomhed med samlet set 430.000 kunder.

ejer
PenSam

Situation

Pensionsselskabet har truffet et strategisk valg om at øge investeringerne i danske ejendomme og som en naturlig forlængelse heraf at øge fokus på investeringsaktiviteterne.

I PenSam føler vi en stærk forpligtelse til at sikre en god pension til vores pensionskunder. Og en kerneopgave for os er, at vi skal optimere vores afkast. Vi tror på, at det kræver eksterne samarbejdspartnere, der har de rette spidskompetencer og volumen til at skabe resultater,

siger Carsten Gröhn.

PenSam har fokus på ansvarlighed i forvaltningen af investeringer herunder at understøtte den grønne omstilling.

Løsning

Asset management Ejendomsadministration Drift & vedligehold

DEAS Asset Management fører PenSams strategi ud i livet med aktiv forvaltning af investeringerne i primært boligporteføljen. 

Med samarbejdet opnår PenSam adgang til de rette faglige, tekniske, juridiske, finansielle og investeringsmæssige kompetencer. 

På årlig basis leveres bl.a. en asset management-plan for hver ejendom med input fra vores specialister inden for investment management og development. Det vil udmønte sig i konkrete handlingsplaner på både kort og lang sigt. 

DEAS varetager den daglige drift og ejendomsadministration af ejendommene, lige fra de helt centrale grundydelser inden for ejendomsadministration til drift, vedligehold og lejerservice.

Resultat

Ved at vælge DEAS og DEAS Asset Management som samarbejdspartner, opnår PenSam professionel asset management og aktiv full service-forvaltning, som kan danne stærke beslutningsgrundlag for pensionsselskabet. 

Ejendommene er sikret en effektiv og stabil drift og administration, som både kommer ejendomme, lejere og PenSam til gode.

DEAS’ setup giver desuden PenSam den ønskede fleksibilitet i forbindelse med evt. ændringer i porteføljen, som kræver ned- eller opskalering.

Samtidig tilbyder DEAS Gruppen alle ydelser forbundet med fast ejendom, og kan derfor løfte konkrete opgaver både i bredden og dybden. 

Med one point of contact kan PenSam med andre ord fokusere på investeringsaktiviteten og er sikret et optimeret afkast på ejendomsporteføljen.