Ørstedskolen

Ørstedskolen stod færdig i 2010 og er beliggende i Rudkøbing i Langeland Kommune. Skolen er på 14.500 kvm og har plads til 1.000 elever. Desuden har skolen egne idrætshaller og et udvendigt idrætsanlæg med boldbaner og atletikfaciliteter. Byggeriets samarbejdspartnere var MT Højgaard, DNB og DEAS. Lejer: Langeland Kommune.

Situation

Ved kommunesammenlægningen i 2007 havde Langeland Kommune otte folkeskoler samt en folkeskole på Strynø. Med et faldende børnetal besluttede kommunen at gennemføre en ny skolestruktur.

Det resulterede i nedlæggelse af fem skoler og vedtagelse af en helt ny, central skole i Rudkøbing. Skolebyggeriet blev udbudt som OPP-projekt og vundet af OPP-teamet bestående af DEAS, MT Højgaard og DNB.

Problemstilling

Skolens fremtid: Udfordringen var at gennemføre et byggeri, hvor alle discipliner inden for skoledrift blev samlet, i forbindelse med nedlæggelse af fem eksisterende skoler. Der skulle således udarbejdes en helhedsløsning i et OPP-samarbejde.

Krav om bæredygtighed: Målet med byggeriet var også, at det skulle være bæredygtigt i opførelse og drift.

Løsning

Drift og vedligeholdelse Administration af OPP-selskab

OPP-aftale: Samarbejdet har resulteret i en langsigtet helhedsløsning. Kommunen kendte i forbindelse med kontraktens indgåelse alle udgifter til drift og vedligeholdelse af skolen i de næste 30 år, samt det beløb som skolen ved kontraktens udløb kunne købes tilbage for.

Kontrakten indeholder alle udgifter til den løbende drift, lige fra de daglige driftsopgaver over større vedligeholdelsesarbejder og renoveringer til bygningens energiforbrug.

En bæredygtig bygning: Allerede i projekteringen blev der tænkt i at mindske bygningens energiforbrug. Undervisningslokaler er fx placeret mod nord og vest, således at udgifter til ventilation af lokalerne reduceres mest muligt. Samtidig er der arbejdet med, at dagslyset bliver udnyttet i en sådan grad, at der er mindst muligt behov for kunstig belysning.

Konsortiet

Ørstedskolen blev opført i et OPP-samarbejde mellem DEAS og:

OPP-partner MT Højgaard  DNB OPP-partner Sampension PKA

Resultat

Som et resultat af OPP-samarbejdet har Ørstedskolen fået tildelt Green Building-certifikatet. For at blive klassificeret skal en bygning have et energiforbrug, som er mindst 25% mindre end det gældende lovkrav på opførelsestidspunktet.

DEAS varetager de næste 30 års drift og vedligeholdelse samt administrationen af OPP-selskabet.

Fakta

  • Anlægssum: 210 mio. kr.
  • Byggeperiode: 2008-2010

Kontakt

Lars Olaf Larsen

Senior Director
Public Private Partnership
Bliv kontaktet

Kernekompetencer

Vi er med fra start og sikrer dig overblik og høj kvalitet gennem hele OPP-projektet.

Læs mere