Nordfeldvej

Andelsboligforeningen Nordfeldvej 3-11 består af 30 boliger og blev stiftet i 1988. Ejendommen er en rød, treetagers murstensbygning opført i 1935, og foreningen har været kunde i DEAS siden 2007.

ejer
A/B Nordfeldvej 3-11

Problemstilling

A/B Nordfeldvejs ejendom havde i en længere periode ikke været tilstrækkeligt vedligeholdt og stod med et større renoveringsbehov. Taget på foreningens ejendom var det oprindelige fra 1935, fugerne i facaderne trængte til en gennemgang og vinduerne var i dårlig stand.

Hverken andelshavere eller medlemmer i bestyrelsen havde erfaring med gennemførelse af byggeprojekter, og havde derfor behov for de rette kompetencer til at styre renoveringen i mål. 

Løsning

Byggesagsadministration Styring af beslutningsproces Økonomistyring

DEAS trådte allerede til i den indledende fase, og sammen med foreningens rådgiver blev ejendommen gennemgået i alle detaljer. Alle nødvendige renoveringstiltag blev udpeget, og et beslutningsforslag blev udarbejdet. DEAS opstillede byggebudget, udformede finansieringsforslag, udarbejdede andelsværdiberegning samt beregnede forventet stigning i boligafgiften. Dette gav et detaljeret overblik over alle konsekvenser og forventede resultater fra byggeprojektet.

Det var vigtigt for os i bestyrelsen at være sikre på, at vi fik forventningsafstemt projektet med resten af foreningen, så vi alle var enige om, hvad vi kunne forvente af resultatet. Derfor havde vi også fokus på at få udarbejdet et detaljeret projektoplæg, så andelshaverne havde de bedste forudsætninger for at vurdere projektet på forhånd. Det havde DEAS en fin forståelse for og leverede en gennemarbejdet projektering,

siger bestyrelsesformand Ole Arnoldus.

I samråd med DEAS indkaldte foreningens bestyrelse andelshaverne til ekstraordinær generalforsamling. Her præsenterede de involverede rådgivere projektet og svarede på spørgsmål fra andelshaverne – og afslutningsvist blev forslaget vedtaget. 

Renoveringsprojektet: Der blev etableret et fast undertag, nyt, rødt tegltag blev lagt, kviste blev beklædt med zink, ligesom der blev monteret nye tagrender og nedløbsrør. Alle foreningens vinduer blev udskiftet til vedligeholdelsesfrie lavenergivinduer, ligesom ca. 100 kvm af facaderne blev omfuget.

Som en del af byggesagsadministrationen, rådgav DEAS desuden om – og etablerede – alle nødvendige forsikringer i byggefasen samt udarbejdede entreprisekontrakten for byggeprojektet.

Omlægning af lån: Efterfølgende har lånemarkedets udvikling betydet mulighed for besparelser. DEAS kontaktede A/B Nordfeldvejs bestyrelse og informerede om potentialet ved at omlægge foreningens 4%-lån til et 1,5%-lån. 

DEAS udarbejdede materiale om de potentielle fordele ved en lånomlægning, som blev præsenteret på en generalforsamling, hvor forslaget blev vedtaget.

Resultat

Andelshaverne kunne på betryggende vis og på et veloplyst beslutningsgrundlag vurdere oplægget til renoveringsprojektet med klarhed om, hvilke resultater, de kunne forvente – både for ejendommen, projektforløb og økonomiske resultater. Kombineret med en kompetent styring af projektet, oplevede andelsboligforeningen derved et trygt forløb fra start til slut.

Efter det store renoveringsprojekt fremstår A/B Nordfeldvejs ejendom flot og velholdt, og foreningen har indhentet den forsømte vedligeholdelse, og har ikke store, fremtidige renoveringsarbejder i udsigt.

Omlægning af lån: Andelsboligforeningen sparede efter lånomlægningen 150.000 kr. om året, hvilket betød en stor lettelse i foreningens daglige økonomi.

Vi var i trygge hænder gennem hele projektet og var sikret de rette løsninger for netop vores ejendom og forening. DEAS har den erfaring og proaktivitet, som vi havde brug for, så vores bygning nu er velholdt, og vi har opnået en væsentlig økonomisk forbedring,

siger bestyrelsesformand Ole Arnoldus.

Det gode samarbejde mellem foreningen og DEAS har efterfølgende mundet ud i et mindre renoveringsprojekt af ejendommens trappeopgange samt udskiftning af hoveddørene til lejlighederne. Også i dette projekt har DEAS bistået med at udforme beslutningsgrundlag og vedtagelse af projektet, ligesom finansieringen også er foretaget med rådgivning fra DEAS. 

SPECIALIST I FORENINGER

Se, hvordan vi kan hjælpe jeres forening.

Se filmen