Madunivers, Lyngby Storcenter

Lyngby Storcenter er et regionalt shoppingcenter beliggende i centrum af Kgs. Lyngby. Ejendommen er opført i 1973. Centret består af 395 lejemål fordelt på butikker, kontorer, boliger og et hotel. Det samlede areal for ejendommen er 54.953 kvm. DEAS driver og udvikler bl.a. Lyngby Storcenter på vegne af Danske Shoppingcentre P/S.

ejer
Danske Shoppingcentre P/S

Situation

Den moderne forbruger har i dag en forventning om at kunne kombinere sin shoppingtur i centrene med kulinariske oplevelser. I samarbejde med Danske Shoppingcentre P/S udviklede DEAS derfor en plan for at tilføre Lyngby Storcenter et unikt bespisningskoncept med et spændende udvalg af smagsoplevelser på et meget højt kvalitetsniveau.

Det var tale om et strategisk tiltag, der skulle øge Lyngby Storcenters tiltrækningskraft og besøgstal ved at skabe et naturligt spise- og mødested centralt i Lyngby – et unikt, indendørs stadekoncept bestående af nogle få, nøje udvalgte stader, de bedste inden for hvert deres felt, skulle etableres på centrets Store Torv.

Det nye stadekoncept skulle med de anderledes og hyggelige rammer også give kunderne lyst til at blive i centret i længere tid og dermed skabe en positiv afsmitning på butikkernes omsætning.

Problemstilling

På grund af den strategiske betydning for centret, var der et stærkt ønske om, at ombygningen af Store Torv skulle udføres hurtigst muligt, og målet var en åbning i foråret 2016. Tidsrammen for det i forvejen komplekse projekt blev således meget stram. Det stillede store krav til en effektiv og målrettet udviklingsproces og et meget tæt samarbejde mellem de mange forskellige parter, som deltog i projektet.

Det var desuden et ufravigeligt krav, at de omkringliggende butikker ikke måtte blive generet af madlugt fra staderne, så der skulle etableres en effektiv udsugning for hver enkelt stade.

Samtidig skulle ombygningen være til mindst mulig gene for lejere og butiksindehavere samt centrets kunder. Det stillede store krav til såvel DEAS som den udførende entreprenør.

Løsning

Bygherrerådgivning Projektering Byggeledelse

Projektets udførende fase foregik på tre måneder, hvilket er meget kort i forhold til projektets kompleksitet. Butikkerne i centret åbner dagligt kl. 10.00 alle ugens dage, ligesom der skulle tages hensyn til gæsterne i hotellet, der er bygget sammen med centret. Derfor blev støjende arbejder udført kl. 7-10, så alle typer kunder blev generet mindst muligt. Det lykkedes med en detaljeret tidsstyring samt grundig prioritering og styring af rækkefølgen af arbejderne. På den måde blev der skabt et kontinuerligt flow, så arbejdet aldrig gik i stå. Gennem den stramme koordinering af forskellige byggeopgaver, lykkedes det at holde centret i fuld drift sideløbende med ombygningen.

For at imødekomme den store udfordring med effektiv udsugning fra staderne, blev gulvet på Store Torv hævet. På den måde var det muligt at føre ventilationsrørene frem til de enkelte stader. 

I hvert stade blev der installeret en emhætte med styrestråler for at sikre, at madlugt og stegeos suges væk og ikke ender i centret. Som yderligere foranstaltning blæses der luft ned langs alle stadernes fronter. I det hævede gulv blev fremføring af alle installationer, vand, afløb og el, ligeledes etableret – en visuel flot og brugervenlig løsning på det højloftede torv.

Resultat

Store Torv har nu fået et unikt madunivers med seks af landets mest toneangivende stadekoncepter, som tilfører en helt ny dimension til shoppingoplevelsen i Lyngby Storcenter. Her kan centrets kunder slappe af og nyde et bredt udvalg af kulinariske oplevelser i små hyggelige siddeområder rundt omkring på torvet. Det brede udvalg dækker alle dagens måltidsbehov og henvender sig til en meget bred kundegruppe.

Åbningen af det nye madunivers blev en kæmpe succes. På åbningsdagene havde Lyngby Storcenter mere end 60.000 besøgende, svarende til en besøgsvækst på 20 % sammenholdt med samme dage året før. Det nye madunivers har været en afgørende driver for, at Lyngby Storcenter i 2016 opnåede en markant vækst i besøgstallet på 5 %. Ligeledes har det nye madunivers som ønsket skabt en positivt afsmittende effekt på butikkerne i centret.

Markedsføringsmæssigt har det nye madunivers også været en vigtig løftestang, da Lyngby Storcenter nu i langt højere grad kan imødekomme kundernes ønsker om en helstøbt shoppingoplevelse, hvilket har øget centrets attraktivitet i markedet betragteligt.

Kontakt

Finn Sture Madsen

Afdelingsdirektør
Center Management
Bliv kontaktet

Kontakt

Kristian Slaarup Kongstad

Afdelingsdirektør
Teknik
Bliv kontaktet

Ombygning og indretning

Se hvordan DEAS bringer erhvervslejemål fra skitse til færdigt projekt.

Se filmen