Kingosparken

A/B Kingosparken i Taastrup er Danmarks næststørste andelsboligforening. Foreningen består af 525 lejligheder fordelt på 8 blokke og blev stiftet i 2007. Ejendommene er opført i 1960’erne oprindeligt som lejeboliger.

Situation

Bestyrelsen valgte i 2015 at sende den eksisterende administrationsaftale i udbud mellem fire administrationsselskaber.

Problemstilling

Det kan virke uoverskueligt og besværligt at skifte administrator. Bestyrelsesarbejdet er i forvejen på frivillig basis, hvor fritiden tages i brug – så der er ofte uvished om, hvorvidt et administratorskift vil betyde ekstraarbejde og ekstraudgifter.

Løsning

Ejendomsadministration Kontraktgennemgang Rabataftaler

Andelsboligforeningen Kingosparken valgte at skifte til DEAS, som ny administrator.

DEAS sørgede for alt omkring den praktiske håndtering af overdragelsen, dvs. indhentede alle dokumenter og aftaler hos den tidligere administrator, gennemgik materialet for optimering af aftaler samt orienterede beboerne om skiftet.

Foreningens forsikringsforhold blev tjekket, og det blev undersøgt, om A/B Kingosparken havde den fornødne sikkerhedsstillelse.

Bestyrelsen deltog kun i enkelte koordineringsmøder, og derudover brugte bestyrelsesmedlemmerne ikke tid på skiftet.

Resultat

Da A/B Kingosparken i Taastrup skiftede administrator, tog DEAS hånd om hele processen, og administrationen kørte fra dag ét uden indkøringsperiode.

Ved at skifte til DEAS har foreningen opnået en stor besparelse på det årlige honorar.

Bestyrelsen har fået adgang til onlineløsningen WEB bestyrelse, og derved fået overblik over budget samt opdaterede oversigter over beboerne.

Andelsboligforeningen har desuden fået adgang til en lang række rabataftaler hos DEAS’ leverandører, som giver foreningen gode priser ved køb af bl.a. materialer til de mange projekter, de frivillige i foreningen udfører.

Kontakt

Winnie Worsøe-Petersen

Account Manager
Foreninger
Bliv kontaktet

SPECIALIST I FORENINGER

Se, hvordan vi kan hjælpe jeres forening.

Se filmen