Hvidovre C

Hvidovre C er et lokalt shoppingcenter, der fungerer som en reel bymidte med fokus på nærvær og convenience. Centret er ejet af Danske Shoppingcentre P/S, blev opført i 1979 og gennemrenoveret i 2009. Centret har et samlet areal på 10.000 kvm - fordelt på 31 butikker og kontorer, og besøges årligt af ca. 1,3 mio. kunder. DEAS driver og udvikler Hvidovre C som en del af en portefølje på 16 shoppingcentre ejet af Danske Shoppingcentre P/S.

ejer
Danske Shoppingcentre P/S

Situation

DEAS overtog management af Hvidovre C i sommeren 2015.

Problemstilling

Da DEAS overtog Hvidovre C, var centret præget af høj tomgang. Centret trængte til at få tilført nye, attraktive butikskoncepter, som kunne understøtte centrets bymidtefunktion, styrke profilen og øge centrets kommercielle tiltrækningskraft.

Centret var især udfordret ift. dagligvare- og bespisningskategorierne, som begge er vigtige kategorier for et velfungerende shoppingcenter, der kan imødekomme kundernes samlede indkøbsbehov.

Løsning

Kommerciel udvikling Udlejning Bygherrerådgivning

Strategi: DEAS udarbejdede en strategi for revitalisering af Hvidovre C. Ambitionen var at transformere centret til et hyggeligt og levende bycenter med stærke value for money-koncepter tilpasset de mange lokale kunders daglige indkøbsbehov. Strategien pegede desuden på behovet for at forsyne Hvidovre C med et stærkt og kendt cafékoncept med henblik på at gøre centret til byens populære samlingspunkt og mødested.

Udlejningsstrategi: DEAS udformede en ambitiøs udlejningsstrategi til centret for at effektuere revitaliseringsstrategien. Centret skulle tilføres en ny stor ankerlejer inden for dagligvarer og en række nye butikslejere, som kunne supplere det eksisterende butiksmix. Der var stort fokus på, at de nye koncepter skulle matche centrets markedsområde og have en markedsmæssig styrke, der kunne sikre en øget kundestrøm til centret.

Arbejdet med at tiltrække de rigtige butikskoncepter blev udført hurtigt og meget fokuseret for at afslutte den lange periode med høj tomgang. Det målrettede arbejde bar frugt og i løbet af sommeren og efteråret 2016 åbnede 5 nye butikker. Centret fik tilført en 1.755 kvm stor KIWI+, som sammen med den eksisterende REMA 1000 udgør et stærkt anker for centret. I samme periode åbnede også Normal, Frihedens Apotek, en ny flot Imerco og Café A. KIWI+-lejemålet blev i 2017 overtaget af Netto, der valgte at flytte fra en anden placering og ind i centret.

Det meget populære cafékoncept Café A blev etableret som en del af Hvidovre C’s front mod Hvidovrevej, og for at åbne centret mere mod byen, blev der etableret et stort udendørs serveringsområde.

Bygherrerådgivning: I hele processen har DEAS også været med som bygherrerådgiver, og har blandt andet stået for projekteringen og byggestyringen for flere af de nye lejere i centret, samt koordineret indretning og ombygning af lejemålene.

Resultat

Hvidovre C fremstår i dag som et attraktivt og moderne bycenter med en meget høj udlejningsprocent.

De nye butikskoncepter komplementerer det eksisterende butiksmiks og har i væsentlig grad styrket centrets samlede shoppingkoncept, kundestrøm og tiltrækningskraft. Besøgstallet steg fra 112.000 besøg i oktober 2016 til 144.000 i oktober 2017, og omsætningsstigningen i samme periode var på indeks 120.

Den nye café har åbnet centret mod byen og både bidraget til centrets kommercielle markering, samt givet byen og centret et hyggeligt og levende samlingspunkt i Hvidovre.

Kontakt

Finn Sture Madsen

Afdelingsdirektør
Center Management
Bliv kontaktet

Kontakt

Annett Norén Beckert

Afdelingschef
Center Management - Leasing
Bliv kontaktet