Hellebæk Klædefabrik

Hellebæk Klædefabrik blev i 1870’erne opført nord for Helsingør og udgjorde livsnerven i det lokale samfund, bl.a. ved at etablere boliger til arbejderne, syge- og begravelseskasse, skole og børnehave. Klædefabrikken blev lukket i 1977, og i 1989 gennemgik fabrikken en gennemgribende renovering og har siden været drevet som et kontorfællesskab, der i dag består af 51 virksomheder. Ejendommen udgør 12.000 m2.

ejer
Velliv og PensionDanmark

Situation

Efter 30 år med kontorfællesskab er tiden løbet fra kontorlejemålene, og der er brug for en gentænkning af Klædefabrikken, der skal have nyt liv. Flere af lejemålene står tomme, og ejendommens ejere, PensionDanmark og Velliv vil udvikle en ny vision og helhedsplan for området med respekt for de historiske rammer. Ambitionerne er høje, og Klædefabrikken skal omformes til et område med mulighed for fællesskab, der både rummer virksomheder, attraktive boliger og indbydende uderum.

Ejerne ønsker at sætte gang i udviklingen og har fokus på at inddrage brugerne og naboerne til Hellebæk Klædefabrik.

Løsning

Business case Development Konceptudvikling

DEAS Asset Management er valgt som udvikler og aktiv bygherre på projektet og har bl.a. faciliteret et nabomøde for borgere i Hellebæk og Ålsgårde, der har leveret input til helhedsplanen for området ud fra visionen ”Hellebæk Klædefabrik – Fællesskab i første række”.
Helhedsplanen kommer til at tilgodese beboere i mange aldersgrupper og forskellige familiemønstre, et moderne kontorfællesskab med plads til både nuværende og nye erhvervslejere samt fællesfaciliteter, som kan bruges af beboere såvel som erhvervslejere.

På vegne af PensionDanmark og Velliv arbejder DEAS Asset Management på, at helhedsplanen danner grundlag for en ny lokalplan, der kan muliggøre fornyelsen af Klædefabrikken. Lokalpolitikerne har ind til videre peget på, at 50% af klædefabrikken kan omdannes til boligformål. Lokalplanprocessen i Helsingør byråds By-, Plan- og Miljøudvalg kører i 2021. 
Visionen om et fællesskab i første række tager bl.a. afsæt i tanken om at tilbyde hjemmearbejdspladser uden for hjemmet - dvs. et professionelt kontor, der ligger udenfor men meget tæt på ens hjem.

Måske skal der, set i lyset af Corona krisen, mere fokus på moderne og fleksible arbejdspladser tættere på, hvor folk bor. Vi tror på, at der findes et behov for ”hjemmearbejdspladser”, som ikke nødvendigvis ligger i boligen. Fordelen er, at man undgår transporttiden til kontoret fx i København, men opretholder rytmen i en arbejdsdagligdag og kommer ud af boligen,

siger Kasper Ørsnes Larsen, der er Senior Development Manager i DEAS Asset Management A/S.

I udviklingen og ombygningen af den historiske ejendom, vil der blive lagt vægt på at forny de industrielle bygninger med særligt fokus på bæredygtighed.
Der vil bl.a. blive arbejdet med en stor grad af genanvendelse for at minimere klimaaftrykket, ligesom der ombygges efter bæredygtighedsstandarden DGNB Guld. 

DEAS Asset Management har også ansvaret for udlejning, administration og drift.

Resultat

Ved at inddrage lokalsamfundet sikrer DEAS Asset Management en stor grad af originalitet og respekt for de historiske ejendomme, der nyder stor respekt i lokalområdet.

Vi vil skabe boliger med fællesskab sammen med arbejdspladser. Og vi vil skabe grønne mødesteder tæt på skov og hav, hvor arbejdstid og fritid kan fungere sammen,

siger Marius Møller, direktør i PensionDanmark Ejendomme.

Både kontormarkedet og boligmarkedet bevæger sig i retning af fællesskaber. Man vil gerne have sit eget, men man vil også gerne dele med andre. Vi synes, det giver rigtig meget mening at sætte fællesskabet og naturen forrest, når vi udvikler klædefabrikken,

siger ejendomsdirektør Solveig Ranje, Velliv.

DEAS Asset Management har udarbejdet konceptet, der vil danne nyskabende rammer for beboere og lejere, som vil opleve nye måder at bo og arbejde på. 
Der skabes forskellige fællesskaber, der udnytter nærmiljøet og naturen, fx kajaksejlads og sauna, fællesskab til samvær, fx nyttehaver og fællesspisning – samt et kontorkoncept, der medvirker til ”det gode arbejdsliv”. Også naboerne til klædefabrikken inviteres ind for at bruge fællesområderne som lounge, fælleskøkken og mødelokaler. Totalt set et værdiskabende koncept for en lang række brugere og hele lokalsamfundet.

Udnyttelsen af den unikke beliggenhed tæt på skov og hav, kombineret med en god sammensætning af boliger med fællesskab og arbejdspladser, forventes at generere en stor interesse og dermed sikre et attraktivt og godt projekt.

DEAS Asset Management vil have fokus på samspillet mellem fornyelse og respekt for historien samt blik for nutidens krav om bæredygtighed, hvilket forventeligt resulterer i en DGNB Guld-certificering af boligerne.

Det bæredygtige hensyn vil samtidig sikre en langsigtet værdi for både brugere, lejere og ejere.