E/F H. Schneekloths Vej

Ejerforeningen H. Schneekloths Vej ligger på grønne Frederiksberg og består af 71 ejerlejligheder og 5 garager. Ejendommen blev opført i 1933 og er ca. 5.500 kvm. Ejerforeningen har været i administration hos DEAS siden den 1. juli 2013.

Situation

Bestyrelsen ønskede at påbegynde et projekt, som omhandlede en tagudskiftning.

Problemstilling

Grundet foreningens kompleksitet og øgede udfordringer følte de ikke længere, at den tidligere administrator kunne opfylde deres behov i det daglige bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsen rettede herefter henvendelse til DEAS og efterspurgte en samarbejdspartner med kompetencer til at håndtere den administrative og økonomiske del af en tagudskiftning.

Udfordringen var at varetage den daglige administration samt byggesagsadministrationen.

Løsning

Administration af byggesag Administration

Overtagelse af administration: Foreningen indgik i 2013 aftale med DEAS om administration af foreningen samt en aftale om byggesagsadministration. DEAS har mange års erfaring med varetagelse af ejendomsadministration, så ejerforeningen H. Schneekloths Vejs daglige drift var sikret. 

Udskiftningen af taget: Som det første udarbejdede DEAS et beslutningsforslag til generalforsamlingen og forestod ligeledes afholdelse af den. Byggesagen viste sig at være mere kompliceret end forventet, da der kom en del ekstraarbejder, og her stod DEAS for, at en ekstern advokat blev inddraget. 

DEAS har i byggeperioden forestået økonomien herunder budgetopfølgning samt betaling af håndværkerudgifter, sikret ejernes betaling af andel af byggesagen, finansiering ved optagelse af fælleslån også i relation til forsinkelse af byggesagen og øgede udgifter på grund af ekstraarbejder.

Resultat

Byggesagen om tagudskiftningen blev afviklet og afsluttet i 2015. DEAS' håndtering af byggesagsadministration er løst med stor tilfredshed fra kunden.