Gerlevhuse

Andelsboligforeningen Gerlevhuse i Brønshøj består af fire boligblokke med i alt 111 enheder. Foreningen er stiftet i 1997 og har været i administration hos DEAS siden 1. april 2013.

Situation

Andelsboligforeningen ønskede at udskifte tag, kvistvinduer, stigstrenge og faldstammer på alle fire blokke i foreningen.

Foreningen ønskede at udnytte muligheden for at energioptimere for at løfte ejendommens energimærke fra det eksisterende: E.


Problemstilling

Tag, kvistvinduer, stigstrenge og faldstammer var nedslidte, og de fire blokke havde et relativt højt energiforbrug med energimærke E.

Bestyrelsen havde ikke selv byggeteknisk erfaring, og foreningen havde derfor brug for de rette kompetencer til at løse den omfattende renoveringsopgave.


Løsning

Byggeteknisk rådgivning Byggestyring- og tilsyn Byggesagsadministration

DEAS har stået for den byggetekniske rådgivning og byggestyring samt ført tilsyn og administreret de økonomiske aspekter af projektet.

Tagstenene på de fire blokke blev udskiftet, og der blev monteret nye kvistvinduer, mens de nedslidte stigstrenge og faldstammer blev fjernet og erstattet med nye.

A/B Gerlevhuse besluttede undervejs i projektet, at de gerne ville tilføje yderligere to stikledninger, så alle fire blokke blev tilsluttet hver deres vandstik. Ejendommen var opdelt i to matrikler, og HOFOR er kun forpligtet til at lægge én vandstikledning pr. matrikel. DEAS anbefalede derfor foreningen at udmatrikulere, så ejendommen nu består af 4 matrikler, som HOFOR alle er forpligtet til at indføre vandstikledning til.

DEAS’ byggetekniske rådgivning anbefalede ligeledes foreningen at tilføje ekstra isolering i skunkene på ejendommenes lofter for at mindske varmespildet. Derudover blev vandrør, pumper, varmecentral og varmtvandsbeholder også renoveret og isoleret i nødvendigt omfang, så en energibesparelse kunne opnås.

Bestyrelsen havde ønske om, at det nye tag og de nye kvistvinduer bevarede samme udtryk som det eksisterende, så projektet blev udført med respekt for bygningernes oprindelige arkitektur og udseende.

Resultat

Projektet blev afleveret til aftalt tid og andelsboligforeningen Gerlevhuse har nu et flot nyrenoveret tag samt nye kvistvinduer, stigstrenge og faldstammer i alle fire blokke.

Med etableringen af de nye stikledninger undgår foreningen nu vandledninger mellem de fire blokke, da HOFOR nu indfører stikledninger til alle fire boligblokke. Det vil fremadrettet betyde mindre omkostninger i forbindelse med vedligehold af stikledninger, da de nu er fjernet mellem boligblokkene, og vedligehold er overdraget HOFOR.

Ekstraisoleringen på lofterne samt renovering og isoleringen af vandrør, pumper, varmecentral og varmtvandsbeholdere sikrer nu foreningen et lavere energiforbrug. Energioptimeringen forventes at kunne ses på energimærket, når den nye energirapport udarbejdes.

DEAS' byggetekniske medarbejdere havde gennem hele processen et godt og tæt samarbejde med begge hovedentreprenører samt foreningens bestyrelse og beboere. Dermed kunne alle parter støtte sig til en sikker og erfaren udførelse og styring af renoveringsprojektet.

Kontakt

Per Thomassen

Senior Director
Technical Building Consultancy
Bliv kontaktet