Friis Shoppingcenter - ny strategi

Friis Shoppingcenter er Nordjyllands nyeste shoppingcenter beliggende i Aalborg midtby med direkte tilknytning til byens populære gågade. Ejendommen blev opført i 2010 og består af 52 butikker og kontorer med et samlet areal på 17.864 kvm. DEAS driver og udvikler Friis Shoppingcenter som en del af en portefølje på 16 shoppingcentre ejet af Danske Shoppingcentre P/S.

ejer
Danske Shoppingcentre P/S

Situation

DEAS overtog management af Friis Shoppingcenter i sommeren 2015, hvor centret var præget af høj tomgang og et butiksmix, der var meget lig det, som kunderne kunne finde i de omkringliggende gågader. Der var derfor behov for at gentænke både strategi, koncept og butiksmix for centret. 

Der var tale om et strategisk udviklingsprojekt, der skulle puste nyt liv i Friis Shoppingcenter og skabe en markant forøgelse af centrets kommercielle tiltrækningskraft i såvel Aalborg som hele det regionale opland.

Problemstilling

Kommerciel strategi: Første skridt i udviklingsprojektet var at få fastlagt en kommerciel strategi for centret og få skabt et stærkt og differentieret koncept. Det overordnede mål var, at det nye Friis Shoppingcenter skulle tilføre noget nyt til detailhandlen i Aalborg og midtbyen og dermed tilbyde kunderne en anderledes og inspirerende shoppingoplevelse.

En af hjørnestenene i strategien var at få en stærk og skarpt profileret ankerlejer ind i centret, som i sig selv kunne drive mange besøgende og være med til at tilføre centrets butiksmix et markant løft.

Der blev også lagt vægt på, at centret skulle spille godt sammen med den omkringliggende by, så der blev skabt en stærk sammenhæng og dermed en samlet set stærkere shoppingdestination.

Løsning

Kommerciel strategi Shoppingcenter-koncept Udlejningsstrategi og implementering

På baggrund af et grundigt forarbejde blev Magasin identificeret som den oplagte kandidat som centrets nye ankerlejer, da netop Magasin ville kunne tilføre Aalborgs detailhandel noget, den ikke har i dag.

Magasin blev derfor tænkt ind i strategien helt fra start, og efter en lang dialog og forhandlingsproces kunne DEAS i november 2016 officielt melde ud, at Magasin åbner et 7.500 kvm stormagasin i Friis Shoppingcenter. Med Magasin som ankerlejer spiller det nye Friis Shoppingcenter en betydelig rolle for Aalborgs kommercielle tiltrækningskraft.

Bespisningskoncept: I strategien var der også lagt vægt på at få Café Dalle Valle til at åbne i Friis Shoppingcenter. Planen var at tilføre centret et kendt og attraktivt bespisningskoncept og skabe en helt ny cafe i gadeplan, hvor der også vil være udendørsservering på det hyggelige Gabels Torv.

Ombygning af lejemål: Eksekveringen af den nye strategi ift. optimering af butiksmix og omrokering af lejere, medførte en større ombygning af centret med vægt på at tiltrække kunder fra hele regionen med fokus på familierne og de unge, som efterspørger oplevelser og et bredt udbud af butikker.

Hele paletten: I DEAS arbejdede hele organisationen tæt sammen på projektet, da det involverer mange forskellige kompetencer inden for udlejning, drift, byggeri samt markedsføring og kommunikation. Vigtigst var det, at centrets drift påvirkedes mindst muligt af ombygningen, og at både kunder og lejere oplevede mindst mulig gene.

Eksternt samarbejde: DEAS har i projektforløbet haft et tæt samarbejde med Danske Shoppingcentre P/S og Aalborg Kommune for at skabe en levende bymidte med mange forskellige butikker, restauranter og aktiviteter, der kan styrke detailhandlen i Aalborg.

Resultat

Efter knapt to års renovering slog Friis Shoppingcenter i efteråret 2018 dørene op til et helt nyt center med Magasin som ankerlejer, ny indretning, ny facade og en ny måde at tænke detailhandel på.

Det nye Friis Shoppingcenter, byder kunderne inden for i et gennemrenoveret og forvandlet center med masser af nye, spændende danske og internationale brands og lækre spisesteder, der ikke tidligere har været at finde i Aalborg, herunder H&M Home og Det Grønne Køkken.

Centret har fået helt nyt udtryk med ny facade og nye indgange, hvor de gamle karruseldøre er udskiftet med de mere majestætiske dobbeltdøre og en række store glaspartier. Via konstruktionen af den nye facade i en gyldenbrun tombak har Friis desuden fået et mere nutidigt og moderne design.

Friis Shoppingcenter står som en integreret del af byen og bidrager til en voksende kundestrøm og en endnu stærkere detailhandel i Aalborg. 

Kunden: For Danske Shoppingcentre P/S er strategien og den øgede kommercielle tiltrækningskraft en fordelagtig investering i centrets fremtid.

Kontakt

Finn Sture Madsen

Afdelingsdirektør
Center Management
Bliv kontaktet

Ombygning og indretning

Se hvordan DEAS bringer erhvervslejemål fra skitse til færdigt projekt.

Se filmen