Frederiks Have

Ejerforeningen Frederiks Have er et klassisk 70’er-byggeri, som består af fem boligblokke med i alt 315 lejligheder. Ejendommen er opført i perioden 1979-1982 og er beliggende på Frederiksberg. Foreningen har været kunde hos DEAS siden 2002.

ejer
Ejerforeningen Frederiks Have

Problemstilling

Foreningen havde et ønske om løbende at istandsætte ejendommen, og være på forkant med eventuelle skader. Forebyggende vedligehold var derfor en stor prioritet for bestyrelsen. Bl.a. trængte de oprindelige vinduer til en udskiftning, altanerne var tærede og gav problemer, og facaden havde brug for en opfriskning.

Foreningen havde desuden en udfordring med at bevare et ensartet udtryk. De oprindelige vinduer kunne ikke længere indkøbes, og hvor nogle af beboerne havde brune altanfronter, havde andre sorte. Da boligblokkene ikke er opført på samme tid, varierer selve konstruktionsmetoderne også fra bygning til bygning.

Derudover havde foreningen tidligere oplevet vandskader grundet skybrud, på trods af, at have fået installeret skybrudssikring i mindre skala. Foreningen ønskede derfor en mere fremsynet sikring med større kapacitet, tilpasset sådanne klimaforandringer.

Afslutningsvis ønskede foreningen en grønnere profil og energioptimering af ejendommen.

Bestyrelsen var faglig kompetent til at drive projektet, men da der var tale om istandsættelse af samtlige 315 lejligheder, havde foreningen behov for ekstern bistand til at løfte opgaven. Med fem store boligblokke og et stort antal beboere, var der også udsigt til en lang periode med byggearbejde, som potentielt kunne genere beboerne i foreningen.

Løsning

Projektering Renovering Bygherrerådgivning

Med udgangspunkt i en større idérapport over mulige tiltag, udformet af DEAS, blev projektet tilpasset og gjort realiserbart, og det blev besluttet hvilke konkrete tiltag der skulle igangsættes.

Facaderne blev malet, og alle vinduer og yderdøre i ejendommen blev udskiftet og erstattet med vedligeholdelsesfrie træ/alu-vinduer. 

Ved fastgørelsen af døre og vinduer, blev forskellene i konstruktionsmetoder mellem de fem boligblokke synlige. Her sørgede DEAS for individuelle løsninger, samt øget tilsyn og dialog med entreprenøren. 

Derudover blev fronterne på altanerne udskiftet, og man sørgede for en identisk farve for alle altaner i de fem boligblokke. For at modstå vrid og skævheder, samt sikre altanfronternes modstand over for kulde og varme, monterede man særlige profiler til ejendommens eksisterende altaner. 

Skybrudssikring: De eksisterende betonrender til regnvand blev brudt op helt ned til den eksisterende membran, og blev erstattet med stålkar- og riste, for at øge kapaciteten og styrke holdbarheden.

Energioptimering:
For at imødekomme foreningens ønske om en grønnere ejendom, fik DEAS etableret solcelleanlæg til at dække dele af det fælles elforbrug.
 
Løbende dialog og rådgivning: Undervejs i projektet opstod spørgsmål og henvendelser fra beboerne. Udover at afholde løbende statusmøder med bestyrelsen og ugentlige byggemøder med entreprenør og bygherrerådgiver, besøgte DEAS-medarbejderne jævnligt beboerne og deltog i konstruktiv dialog med dem.

Resultat

Efter de forskellige renoveringstiltag blev styret i mål, er boligernes overordnede tilstand forbedret, og ejendommen er fremtidssikret, herunder også imod skybrud.

Med løftet af ejendommens udvendige udtryk og forstærkningen af den visuelle sammenhæng mellem boligerne, er de fem boligblokke nu velholdte og ensartede, hvilket har øget beboernes oplevelsesmæssige værdi af ejendommen.

Derudover har foreningens nye solcelleanlæg, vinduer og døre givet ejendommen et energimæssigt løft, med mindre varmetab og en grønnere profil til følge.

I løbet af projektet var der et godt samarbejde mellem DEAS og kundens eksterne rådgiver. Samarbejdet sikrede, at projektet kom i mål, på trods af udfordringer og variationer fra bygning til bygning og lejlighed til lejlighed. De individuelle løsninger, fx ved udskiftningen af vinduer, sikrede de enkelte beboere et holdbart slutprodukt af høj kvalitet.

Den ekstra indsats fra DEAS’ medarbejdere særligt ift. kommunikation med beboerne, sikrede en løbende forventningsafstemning med dem. Herved fastholdt DEAS tilfredshed og tryghed hos beboerne undervejs i den fireårige renoveringsproces.

Kontakt

Thomas Mortensen

Director
Technical Building Consultancy - Associations and
Bliv kontaktet

SPECIALIST I FORENINGER

Se, hvordan vi kan hjælpe jeres forening.

Se filmen