Flintholm Company House

Flintholm Company House er en større kontorejendom i København og er ejet af PKA. Ejendommen er opført i 2012 og rummer ca. 21.000 m2 kontorlejemål og 3.000 m2 butikslejemål fordelt på i alt 18 lejemål.

ejer
PKA Ejendomme I/S

Situation

PKA havde behov for outsourcing af administration og drift af ejendommen. PKA har mere end 200 ejendomme i deres portefølje og derfor er det et vigtigt kriterie, at de kan få en samlet administrativ og driftsmæssig overvågning og optimering af deres investering. Dertil havde PKA et ønske om at kunne følge ejendommens økonomiske udvikling. 

Løsning

Adminstration Drift og vedligehold Bygherrerådgivning

DEAS har været med lige fra starten, dvs. allerede som bygherrerådgiver i byggefasen og videre frem til administration og drift af ejendommen. Vores erfarne administratorer og driftsmedarbejdere varetager alle administrative, regnskabsmæssige og driftsmæssige opgaver. Samtidig sørger de for, at alle lovmæssige krav bliver overholdt. 

Det er vigtigt for DEAS, at vores administratorer og driftsmedarbejdere har et indgående kendskab til ejendommen. Derfor har vi altid en fast ejendomsadministrator og driftschef tilknyttet hver enkelt ejendom og vi sørger for, at de på daglig basis har kontakt til lejerne og ejerne. 

Alle administrationsaftaler er tilpasset den enkelte ejendom. Administrationsaftalen for Flintholm Company House omfatter bl.a.:

 • Lejeopkrævninger
 • Lejereguleringer
 • Fakturabehandling
 • Forbrugsregnskaber
 • Budget til ejerne
 • Rykkerkørsel
 • Deltagelse i lejerudvalgsmøder
 • 10-årige vedligeholdelsesplaner
 • Vurdering af forsikrings- og serviceforhold
 • Kortlægning af lejeniveauer ift. markedsniveau
 • Tomgangs- og restancerapport pr måned
 • Kvartalsvis økonomirapportering

Udover administration og drift af ejendommen leverer DEAS’ personale til både flerbrugerejendommens reception og kantine samt viceværtsservice i form af DEAS Facility Services. 

Resultat

Flintholm Company House administreres og drives effektivt med daglig kontakt til lejerne og med et maksimeret lejerpotentiale. PKA har det fulde overblik over den økonomiske udvikling via vores kvartalsvise rapportering. 

 

Kontakt

David Green

Fund Manager
Bliv kontaktet