Fabriksparken

Fabriksparken 20 i Glostrup er en kontor-/lagerejendom på 7.612 kvm, fra 1972. Ejendommen har tre lejemål og ejes af EHI Danmark ApS. Cromwell Property Group står for ejendommens finance og asset management og Cromwell Property Group har været kunde hos DEAS siden den 1. april 2014.

ejer
Cromwell Property Group

Situation

Cromwell Property Group har tidligere selv stået for administration af ejendommen, men besluttede sig for at outsource en stor del af porteføljens opgaver, for at fokusere på deres kerneforretning, som består af værdiskabelse og strategisk udvikling af ejendomme.

Problemstilling

Ejendomsadministration: DEAS forestår ejendomsadministration, drift og vedligeholdelse. 

Understøttelse af forretningsgange: Cromwell Property Group har et ønske om, at deres samarbejdspartner kan levere solide og økonomiske resultater for ejendommen samt rapportering.

Løsning

Outsourcing af ejendomsadministration Sikring af ejendommens økonomi

Ejendomsadministrationen: DEAS udfører bl.a. lejevarslinger, afstemte lejeopkrævninger, rykkerkørsler, udarbejdelse af drift- og varmeregnskab samt drift- og vedligeholdelsesbudgetter. Disse bliver leveret gennem DEAS’ kvalitetssikrede procedurer.

Rapportering: DEAS sikrer Cromwell Property Group overblik, ved at levere daglig og månedlig rapportering over bl.a. restancer, tomgang og over aktuelle projekter på ejendommen.

Resultat

DEAS har siden april 2014 leveret effektiv ejendomsadministration, drift og vedligehold af Fabriksparken 20, samt haft løbende lejerkontakt. Desuden sikrer vi Cromwell Property Group det ønskede overblik gennem omfattende rapportering.