Elverhøj Investment Group

Med et fokus på primært udlejningsejendomme i København, ejer Elverhøj Investment Group en lang række boliglejemål. Koncernen er privatejet, og ejendomsporteføljen består af energioptimerede ejendomme med nyrenoveret klimaskærm og udenomsarealer.

ejer
Elverhøj Investment Group

Situation

For at få mere tid til selskabets kerneforretning, ønskede Elverhøj Investment Group hjælp til ejendomsadministration med mulighed for at op- eller nedskalere ressourcer om nødvendigt.

Problemstilling

Kunden havde i sin tidligere administrationsløsning kun én administrator tilknyttet. Grundet flere transaktioner og et ønske om en skalérbar ydelse var denne løsning ikke længere tilstrækkelig.

Løsning

Skalérbar ejendomsadministration Øget digitalisering Øget lejertilfredshed

Elverhøj Investment Group har valgt løsningen 'DEAS Plus', som er en fuldt dækkende administrationsløsning, der gør det let og trygt at give den daglige administration fra sig. 'DEAS Plus' giver ydermere et fuldt overblik over ejendommenes økonomi og en sikkerhed for, at ejendommenes fulde potentiale er udnyttet.

Elverhøj Investment Group har valgt at tilkøbe ind- og fraflytningssyn, som effektueres via DEAS’ digitaliserede processer. 

DEAS måler lejertilfredsheden gennem spørgeskemaundersøgelser udført ved alle ind- og fraflytninger. 

Via adgang til DEAS’ online løsninger kan Elverhøj Investment Group følge med i ejendomsadministrationen. Herudover aflægger DEAS kvartalsvis rapportering med uddybende beskrivelse af tomgang, restanceforhold og generel økonomirapportering, og endelig en akkumuleret beskrivelse af afkastet på porteføljen.

Resultat

DEAS’ digitale arbejdsgange og brede palet af ydelser og kompetencer, der kan trækkes på efter behov, har ført til, at Elverhøj Investment Group nu har tid til at fokusere på ejendomsudvikling og ikke behøver bekymre sig, når behovet for skalering i administrationsydelserne opstår. 

Kontakt

Hans Peter Hansen

Afdelingschef
Ejd. adm. investorer - Private investorer
Bliv kontaktet