DGNB-certificering Hirschsprung Hus

Hirschsprung Hus, der er beliggende Bredevej 2 i Virum, er oprindeligt opført som tobaksfabrik i 1951. Efterfølgende har der været bygget til, og ejendommen har fungeret som domicil indtil 2011, hvor den blev bygget om til flerbrugerhus. Hirschsprung Hus består p.t. af 6 lejemål og rummer i alt 17.500 kvm.

ejer
PKA

Situation

PKA har fokus på løbende forbedringer af ejendommene i deres portefølje, så de lever op til fremtidens behov og fortsat er attraktive lejemål. Derfor ønskede PKA at udnytte det store optimeringspotentiale i Hirschsprung Hus bl.a. ved at investere i et forbedret indeklima og lavere energiforbrug i forbindelse med ombygningen i 2011.

For at synliggøre og konkretisere den høje standard og grad af bæredygtighed for ejendommen, ønskede PKA at DGNB-certificere ejendommen med certifikatet for ”ejendomme i drift”.

Problemstilling

For at opnå en DGNB-certificering skal et byggeri evalueres ud fra en række kriterier inden for de fem hovedområder i DGNB; miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet og proceskvalitet. Områderne skal valideres individuelt og alle opnå tilstrækkelige point for, at ejendommen sammenlagt kan blive certificeret.

På tidspunktet for certificeringen var Green Building Council Denmark undervejs med et pilotprojekt, hvorfor manualen for certificeringen endnu ikke var færdiggjort.

Løsning

Certificering/auditering Konsulentydelser inden for indeklima

DEAS udførte certificeringsarbejdet, der bl.a. har omfattet indsamling af dokumentation for ejendommen inden for en lang række områder, herunder miljøpåvirkning, økonomi, klimaskærmens stand, ejendommens indeklima og fleksibilitet.

I forbindelse med pilotprojektet for Green Building Council Denmark deltog DEAS i en konsulentrolle i forbindelse med afprøvning af pilotmanual, optimering heraf samt testning af manualen på Hirschsprung Hus. Rollen indebar bl.a. at stå for beregninger, dataopsamling og certificering af ejendommen.

Resultat

I december 2016 fik Hirschsprung Hus guldcertificering i bæredygtighedsklassen under DGNB-certificeringsordningen. Certificeringen blev givet på baggrund af en række grønne løsninger som fx installering af LED-belysning og reducering af varmepåvirkning fra vinduer. Løsningerne sikrer et lavt energiforbrug, reducerer klimapåvirkningen og skaber et godt indeklima til gavn for lejerne.

Effekterne blev påvist i auditeringen gennem dokumentering og beregning af det indsamlede data. 

Med en certificering står Hirschsprung Hus nu stærkere i konkurrencen med andre erhvervsudlejningsejendomme, når der opstår ledige lejemål. PKA har fået et tydeligt bevis på bygningens bæredygtighed og dokumentation for, at ejendommen er attraktiv for nuværende og fremtidige lejere. Dertil kommer et endnu større og mere detaljeret indblik i ejendommen.

I forbindelse med DGNB-certificeringen blev energiingeniør i DEAS Lotte Krusegaard desuden udnævnt til auditor inden for ”ejendomme i drift”.

To trin til certificering

DEAS tilbyder certificering af ejendomme i drift. Processen har to trin. 

  • Trin 1: Vi screener ejendommene med henblik på at identificere, om de egner sig til DGNB-certificering. Deres status og forbedringsmuligheder afdækkes, og der dannes et overblik over forbedringer, der er nødvendige for en certificering.
  • Trin 2: Er resultatet af screeningen positivt og er en certificering realistisk, kan vi foretage de ønskede investeringer med henblik på at certificere efter en særlig klasse. Efterfølgende udfører vi selve certificeringen.

Kontakt

Hans Andersen

Senior Director
Sustainability
Bliv kontaktet