Borgmester Christiansens Gade

Erhvervsejendommen Borgmester Christiansens Gade 48-50 er beliggende i Københavns sydvestkvarter, som er et område i rivende udvikling. Ejendommen omfatter 6-10 lejemål på i alt 10.448 m2 og er ejet af Sampension.

ejer
Sampension

Situation

Sampension ønskede en modernisering af ejendommen og de omkringliggende arealer, samt at den tidligere domicilejendom skulle konverteres til et flerbrugerhus. 

Problemstilling

Konvertering og modernisering skulle imødekomme erhvervslejere og deres behov.

Projektet skulle desuden opdeles i to. Første del omfattede selve konverteringen til et flerbrugerhus, herunder ny indretning af bl.a. fælles mødelokaler, etablering af sluse for adgangskontrol, ombygning af multisal og kantine.

Anden del kommer til at bestå af ombygning og nyindretning af kontorlejemål, efterhånden som de lejes ud. 

Sampension efterspurgte derfor projektering og byggeledelse for at sikre, at byggeriet blev gennemført i overensstemmelse med de aftaler, der var indgået med entreprenør om økonomi, tid og kvalitet blev mødt. 

Løsning

Udvikling af ejendom Byggeteknisk rådgivning Space management

Som repræsentant for Sampension, har DEAS stået for projektering og byggeledelse i hele byggeprocessen. DEAS har dermed sikret en optimal byggeproces i overensstemmelse med de aftaler, der var indgået med entreprenøren om økonomi, tid og kvalitet.

For at opnå den optimale indretning og arbejdsmiljø i det nye flerbrugerhus, har DEAS desuden udført space planning af fællesarealer, hvor indkøb af moderne møbler, grønne planter og design af specialinventar har resulteret i et tidssvarende miljø. 

Resultat

Den moderniserede og ombyggede ejendom stod klar til overdragelse til Sampension og nye lejere 1. oktober 2016 og følger dermed den aftalte tidsplan.

Husets nye indretning byder på en café, loungeområder og varierende uformelle mødezoner, hvor de enkelte møbler er udvalgt til en specifik funktion. Det har resulteret i et flerbrugerhus, der kan rumme mange typer erhvervslejere, som får gavn af de forskellige fællesområder. 

DEAS Erhverv har i forbindelse med projekteringen foretaget en vurdering af udlejningsmulighederne, ligesom de efterfølgende har udarbejdet et udlejningsprospekt for de nye erhvervslejemål i ejendommen.

 

Kontakt

Per Thomassen

Senior Director
Technical Building Consultancy
Bliv kontaktet