Andelsboligvurderinger

I forbindelse med salg af en andelsbolig, skal der altid laves en opgørelse over boligens værdi, som opgøres ud fra andelsboligforeningens andelskrone samt de forbedringer, der er udført i den enkelte andelsbolig. Kravet er givet i andelsboliglovens §6.

Situation

Andelsboligforeningens bestyrelse er ansvarlig for, at foreningens andele værdisættes ved evt. salg. Mange bestyrelser føler sig dog ikke tilstrækkeligt klædt på til opgaven.

Problemstilling

Udarbejdelsen af en retvisende andelsboligvurdering kræver generel kendskab til standen af andelsboliger på tværs af andelsboligforeninger, særdeles standen i den pågældende ejendom samt værdien af eventuelle forbedringer udført i boligen.

Løsning

Sammen med andelshaver og eventuelt en repræsentant fra bestyrelsen, gennemgår DEAS’ vurderingsmand hele boligen. Alle de forbedringer, andelshaver har foretaget, bliver vurderet og værdisat. Foruden forbedringer vurderet og værdisat løsøre og mangler i andelsboligen.

På basis af den andelskrone, som generalforsamlingen har bestemt, og vurderingsmandens vurdering fastsættes andelsboligens samlede pris.

DEAS administrerer 300 andelsboligforeninger, og DEAS’ byggetekniske rådgivere udarbejder mere end 350 andelsboligvurderingsrapporter årligt. Det betyder et dybdegående kendskab til en lang række andelsboligforeninger og et bredt kendskab til andelsboligers standard i almindelighed.

Vurderingsrapporten udarbejdes, så både sælger og køber får et detaljeret indblik i prissætningen, og rapporten lever op til alle lovmæssige krav.

Vurderingsrapporten udarbejdes for både andelshaver og foreningen, som begge betragtes som sælgere. Vurderingsrapporten er endelig, når den er godkendt af både andelshaver og bestyrelsen.

Resultat

Vi sikrer en retvisende vurdering af andelsboligens stand, hvilket mindsker antallet af indsigelser fra køber, og letter overtagelsesprocessen for både andelshaver og bestyrelsen i andelsboligforeningen.

Andelshaver er sikret, at forbedringer værdisættes korrekt, så salgsprisen ikke bliver for lav.

Alle boligerne i andelsboligforeningen værdisættes ensartet, og det giver økonomisk sikkerhed for en sund og retvisende økonomi.

Bestyrelsen kan trygt overlade besværet og usikkerheden forbundet med salget af andelsboliger til DEAS, der har et bredt kendskab til markedet og særdeles til de ejendomme vi administrerer. 

 

Bestil andelsvurdering

...nemt og hurtigt via vores digitale formular.

Gå til bestilling