Friis Shoppingcenter - ny strategi

Friis Shoppingcenter er Nordjyllands nyeste shoppingcenter beliggende i Aalborg midtby med direkte tilknytning til byens populære gågade. Ejendommen blev opført i 2010 og består af 52 butikker og kontorer med et samlet areal på 17.864 kvm. DEAS driver og udvikler Friis Shoppingcenter som en del af en portefølje på 16 shoppingcentre ejet af Danske Shoppingcentre P/S.

ejer
Danske Shoppingcentre P/S

Situation

DEAS overtog management af Friis shoppingcenter i sommeren 2015, hvor centret var præget af høj tomgang og et butiksmix, der var meget lig det, som kunderne kunne finde i de omkringliggende gågader. Der var derfor behov for at gentænke både strategi, koncept og butiksmix for centret. 

Der var tale om et strategisk udviklingsprojekt, der skulle puste nyt liv i Friis Shoppingcenter og skabe en markant forøgelse af centrets kommercielle tiltrækningskraft i såvel Aalborg som hele det regionale opland.

Problemstilling

Kommerciel strategi: Første skridt i udviklingsprojektet var at få fastlagt en kommerciel strategi for centret og få skabt et stærkt og differentieret koncept. Det overordnede mål var, at det nye Friis Shoppingcenter skulle tilføre noget nyt til detailhandlen i Aalborg og midtbyen og dermed tilbyde kunderne en anderledes og inspirerende shoppingoplevelse.

En af hjørnestenene i strategien var at få en stærk og skarpt profileret ankerlejer ind i centret, som i sig selv kunne drive mange besøgende og være med til at tilføre centrets butiksmix et markant løft.

Der blev også lagt vægt på, at centret skulle spille godt sammen med den omkringliggende by, så der blev skabt en stærk sammenhæng og dermed en samlet set stærkere shoppingdestination.

Løsning

Kommerciel strategi Shoppingcenter-koncept Udlejningsstrategi og implementering

På baggrund af et grundigt forarbejde blev Magasin identificeret som den oplagte kandidat som centrets nye ankerlejer, da netop Magasin ville kunne tilføre Aalborgs detailhandel noget, den ikke har i dag.

Magasin blev derfor tænkt ind i strategien helt fra start, og efter en lang dialog og forhandlingsproces kunne DEAS i november 2016 officielt melde ud, at Magasin åbner et 7.500 kvm stormagasin i Friis Shoppingcenter. Med Magasin som ankerlejer kommer det nye Friis Shoppingcenter til at spille en betydelig rolle for Aalborgs kommercielle tiltrækningskraft.

Bespisningskoncept: I strategien er der også lagt vægt på at få Café Dalle Valle til at åbne i Friis Shoppingcenter. Planen har været at tilføre centret et kendt og attraktivt bespisningskoncept og skabe en helt ny cafe i gadeplan, hvor der også vil være udendørsservering på det hyggelige Gabels Torv.

Ombygning af lejemål: Der arbejdes videre med eksekveringen af den nye strategi ift. optimering af butiksmix og omrokering af lejere, som vil medføre en større ombygning af centret.

Hele paletten: I DEAS arbejder hele organisationen tæt sammen på projektet, da det involverer mange forskellige kompetencer inden for udlejning, drift, byggeri samt markedsføring og kommunikation. Vigtigst er det, at centrets drift påvirkes mindst muligt af ombygningen, og at både kunder og lejere oplever mindst mulig gene.

Eksternt samarbejde: DEAS har i projektforløbet haft et tæt samarbejde med Danske Shoppingcentre P/S og Aalborg Kommune for at skabe en levende bymidte med mange forskellige butikker, restauranter og aktiviteter, der kan styrke detailhandlen i Aalborg.

Resultat

Det bliver et helt nyt, stærkt Friis Shoppingcenter, som i efteråret 2018 slår dørene op og byder kunderne inden for til en anderledes og inspirerende shoppingoplevelse gennem en kombination af danske og internationale brands, lokale aktører, lettilgængelige dagligvareindkøb og udsøgte spisesteder.

Centret bliver en integreret del af byen og vil bidrage markant til en voksende kundestrøm og en endnu stærkere detailhandel i Aalborg. 

Kunden: For Danske Shoppingcentre P/S er strategien og den øgede kommercielle tiltrækningskraft en fordelagtig investering i centrets fremtid.

Potentielle lejere: Udviklingsplanerne har vakt stor positiv interesse hos både danske og internationale lejere, som ønsker at etablere sig i det nye Friis.

Kontakt

Finn Sture Madsen

Afdelingsdirektør
Center Management
Bliv kontaktet

Ombygning og indretning

Se hvordan DEAS bringer erhvervslejemål fra skitse til færdigt projekt.

Se filmen