Efter et nedbrud på telefon- og internetforbindelser tidligere i dag, er alle systemer nu oppe at køre. Vi kan igen modtage telefonopkald og e-mails.

Derfor stiger din husleje fra september

Hvert år forhøjes en række skatter og afgifter, og derfor stiger din husleje fra 1. september. Samtidig opkræves der en regulering for 1. januar frem til nu.

Den 1. januar regulerer kommuner og forsyningsselskaber afgifterne på vand, renovation og el m.v. Når disse afgifter stiger, bliver udgiften for udlejer højere, og det giver en stigning i din husleje. Derudover kan ejendomsvurderingen ændre sig med virkning fra 1. januar. Det kan medføre en stigning i ejendomsskatten og dermed også føre til, at huslejen stiger.  

De nye afgifter oplyses sent

Udlejer skal altid give dig tre måneders varsel op til en huslejestigning. Og da udlejer ofte først får de nye afgiftsniveauer oplyst et stykke inde i det nye år, kan huslejen først ændres med virkning fra 1. september.

Vi har derfor sendt dig en skatte- og afgiftsvarsling i løbet af maj måned, som træder i kraft den 1. september. Da udlejer allerede har betalt for vandforbrug m.v. efter de nye og højere afgifter siden 1. januar, kan udlejer samtidig opkræve en efterregulering for perioden fra 1. januar - 1. september.

Er du ikke enig i den nye leje?

Hvis du ikke er enig i den lejeforhøjelse, som du har fået, kan du indbringe en sag for huslejenævnet. Huslejenævnet kan dog som hovedregel kun ændre på udlejers beregning, hvis udlejer har lavet beregningsfejl ved varslingen af lejeforhøjelsen. Huslejenævnet kan fx ikke pålægge udlejer at reducere en udgift til vandforbruget i ejendommen. 

Find ejendommens kontaktpersoner nemt og hurtigt.

Søg her