Persondataforordning

Persondataforordningen fra EU, der trådte i kraft 25. maj 2018, har betydning for, hvordan beboerrepræsentationen skal opbevare personoplysninger og for kommunikationen med DEAS.

Forordningen omfatter beboerrepræsentationer, der behandler personoplysninger. Derfor skal I sikre, at I behandler beboernes oplysninger ansvarligt og efter reglerne. Der findes forskellige kategorier af personoplysninger, som I skal være opmærksomme på.

Sådan skal I behandle ALMINDELIGE personoplysninger

Almindelige personoplysninger er for eksempel: Navn, bopæl, alder, køn, øjenfarve, civilstand, lejeudgift, gæld m.m.

I må fortsat behandle og opbevare personoplysninger, men det skal være nødvendigt til formålet.

Retningslinjer for, hvordan denne type oplysninger bør behandles:

  • Personoplysninger må opbevares, men begræns omfanget til det nødvendige og opbevar fysisk materiale i aflåste skabe/rum. 
  • Computere med personoplysninger skal lukkes og låses. 
  • Lav adgangsbegrænsning på fælles filer. 
  • Undgå unødvendige personoplysninger i referater af jeres møder og beboermøder, indkaldelser til beboermøder og andre oplysninger til beboerne.
  • Personoplysninger skal slettes, når I ikke længere har brug for dem. Dvs. at I fx skal slette eller makulere gamle lejerlister, og oplysninger om lejeforhøjelser, der indeholder lejernavne, bør slettes/makuleres eller anonymiseres, når I har færdigbehandlet forhøjelsen.

Brug i øvrigt jeres sunde fornuft og tænk på formålet; at beskytte personoplysninger mod misbrug. 

Sådan skal I behandle FØLSOMME personoplysninger

Der stilles særlige beskyttelseskrav til behandling og opbevaring af følsomme personoplysninger fx oplysning om strafbare forhold, CPR-numre, helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller seksuel orientering, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning.

Oplysninger af denne art har I sjældent brug for, og I bør slette den slags oplysninger straks efter modtagelsen. 

Hvilke oplysninger modtager beboerrepræsentationen?

I vil fortsat få relevante oplysninger om ejendommens forhold, blive orienteret i forbindelse med lejevarslinger, genudlejninger, få tilsendt vedligeholdelsesplaner m.m. fra DEAS. I vil også stadig have mulighed for at få lejerlister i forbindelse med beboermøder. 

Spørg ejendommens administratorteam, hvis der er noget, I er i tvivl om eller læse mere hos Datatilsynet.

DEAS’ håndtering af beboerrepræsentationens personoplysninger

Vi håndterer dine personoplysninger i overensstemmelse med persondataforordningen. Læs mere om hvordan i vores privatlivspolitik.

Find ejendommens kontaktpersoner nemt og hurtigt.

Søg her

Privatlivspolitik

Hvordan behandler vi dine oplysninger,
hvorfor gør vi det, og
hvilke rettigheder har du?

Læs DEAS' privatlivspolitik