Fuldmagt til fraflytning

Hvis du giver en anden person lov til at deltage i fraflytningssynet på dine vegne, skal vedkommende huske at medbringe fuldmagten.

Fraflytningssyn

Ved fraflytningssyn vil han/hun skulle aflevere nøglerne, underskrive nøglekvittering, fraflytningsrapport, aflæsning og framelding hos forsyningsselskaber.

Fuldmagtshaver har det fulde ansvar for nøglerne, indtil nøglekvitteringen er underskrevet.

Du skal udfylde denne blanket for at give fuldmagt.

Blanket med NemID