Vi arbejder kontinuerligt på at give dig bedst mulig adgang til den information, du søger på deas.dk.
Derfor bruger vi cookies til at registrere, hvilke sider, der bliver besøgt, ligesom vi bruger cookies, når du kontakter os via formularerne på hjemmesiden.
Klikker du videre på vores sider, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på deas.dk.
  • English

Generalforsamlinger

Generalforsamlingen er ejerforeningens højeste myndighed. Her kan træffes beslutning om alle forhold vedrørende ejerforeningen, eksempelvis:

  • Driftsbudgettet

  • Årsregnskabet, herunder om afholdelse af ordinære og ekstraordinære udgifter

  • Fællesudgifternes størrelse

  • Gennemførelsen af eventuelle vedligeholdelses- og forbedringsprojekter

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer

  • Valg af administrator og revisor

Ordinære generalforsamlinger

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år – typisk 3-5 måneder efter regnskabsårets udløb. Regnskabsåret fremgår af foreningens vedtægter.

Ekstraordinære generalforsamlinger

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter behov, typisk når der skal tages beslutning om gennemførelse af vedligeholdelses- og forbedringsprojekter samt ved vedtægtsændringer. Desuden afholdes ekstraordinære generalforsamlinger, hvis der på en tidligere generalforsamling ikke har været tilstrækkeligt fremmødte til at træffe en bindende beslutning.

DEAS anbefaler, at I som bestyrelsesmedlemmer sætter jer nøje ind i vedtægternes regler for afholdelse af generalforsamling, ligesom vi anbefaler, at nye bestyrelsesmedlemmer deltager i et kursus herom. DEAS tilbyder løbende interne kurser for bestyrelserne. 

Brug vores skabeloner og vejledninger

Du kan frit downloade vores skabeloner og vejledninger til generalforsamlinger.

Word (Zip):

PDF: