Vi arbejder kontinuerligt på at give dig bedst mulig adgang til den information, du søger på deas.dk.
Derfor bruger vi cookies til at registrere, hvilke sider, der bliver besøgt, ligesom vi bruger cookies, når du kontakter os via formularerne på hjemmesiden.
Klikker du videre på vores sider, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på deas.dk.
  • English

Ejendomsservice

DEAS tilbyder ejendomsservice på alle typer ejendomme. Begrebet omfatter tre produktområder knyttet til den daglige drift og vedligeholdelse af ejendomme:

  • Renholdelse
  • Tilsyn med fælles faciliteter
  • Viceværtfunktion

Serviceydelserne kan sammensættes individuelt, så de svarer til den enkelte ejendoms eller områdes behov, og alle opgaver tilrettelægges i samarbejde med kunderne.

Tilgængelighed og service

DEAS' 'Blå mænd' styres centralt fra vores kontor og kører ud til forskellige ejendomme og områder. Korpset kender de enkelte ejendomme indgående og leverer den samme gode service, som er kendetegnet ved en normal viceværtfunktion.

Tilgængelighed er et nøgleord, og derfor har vi etableret et Call Center, hvor telefonen besvares 24 timer i døgnet. Call Center-servicen er suppleret med et elektronisk opgavesystem, der sikrer, at viceværterne modtager opgaven med det samme i servicebilen. Derved sikrer vi en hurtigere afhjælpning af problemet og en mere effektiv service.

Driftsbesparelser

Det er DEAS' erfaring, at professionel ejendomsservice ofte giver driftsmæssige besparelser, fordi vi har erfaring med professionel styring af driftsopgaver på ejendomme.

Derudover har vi adgang til rabatter, vi kan opnå gennem storkøb hos underleverandører. Disse rabatter kommer altid kunderne og ejendommen til gode.